Ammatilliseen koulutukseen hallittu rakennemuutos

Opetusministeri Krista Kiuru on 27.6. päättänyt ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille 2014–2016. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkoja lisätään etenkin Uudellemaalle, mutta myös Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Oulun seudulle.

Ammatillisen koulutuksen tarjontaa parannetaan alueilla, joilla on eniten koulutusta tarvitsevia nuoria ja työvoiman tarvetta. Maakunnissa, joissa ikäluokat pienenevät voimakkaasti, koulutustarjonnan vähennyksiä kohtuullistetaan aiemmista esityksistä ja vähennykset toteutetaan pidemmän ajanjakson kuluessa. Esityksellä turvataan nuorisotakuun toimeenpano sekä tuetaan hallittua sopeutumista pienempään koulutustarjontaan alueilla, joilla työvoiman tarve ja väestökehitys sitä edellyttävät.

Ammatillisen peruskoulutuksen tarjontaa vähennetään ja suunnataan uudestaan, koska nuorten ikäluokat pienenevät ja työvoiman tarve muuttuu. Koulutuspaikkojen määrän ja alueellisen suuntaamisen yhdeksi keskeiseksi kriteeriksi on asetettu koulutustakuun toteutuminen.

 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen

Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä linjasi tänään kokouksessaan, että ammatillisen koulutuksen rahoitusta ei liitetä ns. yhden putken malliin osaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää uudistetaan kehittämällä nykyistä ylläpitäjäkohtaiseen rahoitusjärjestelmään perustuvaa mallia, jossa rahoitus myönnetään ja maksetaan suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 27.6.2013

Lisätietoa myös:

Go to top