Arkiohjaus ehkäisee opintojen keskeyttämistä

Stadin ammattiopistossa ja Helsingin Diakoniaopistossa on kehitetty arkiohjauksen malli keskeyttämisen ehkäisemiseen.

Arkiohjaus on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, mutta erityisesti huomioidaan niitä nuoria, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Malli sisältää erilaisia käytäntöjä ja toiminnallisia menetelmiä opiskelijoiden tueksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Näitä ovat elämän- ja arjenhallintakurssit, järjestöpäivä, tehtäväverstas, työnhakuohjaus, Välkkäklubi ja Armicafe.

Arkiohjauksen pääperiaate on olla ennaltaehkäisevää toimintaa. Arkiohjaus on osa opiskelijahuollon toimintaa, joka toteutuu opiskelijoiden matalan kynnyksen kohtaamisena: niin oppilaitoksen sisällä kuin myös sen ulkopuolelle. Mallissa opiskelija voi lähestyä ohjaajaa myös muissa kuin kouluun liittyvissä asioissa. Arkiohjauksen malli voi olla osa kenen tahansa oppilaitoksen työntekijän työtä, jolla on aikaa opiskelijan kohtaamiseen.

"Olennaista ei ole se, millä nimikkeillä työtä tehdään, olkoon arkiohjaaja vaikkapa Pipsa, Kaisa tai Kalle. Olennaista on, että toimintatapa otetaan laajemminkin käyttöön", tiivistää ohjauspalveluiden päällikkö Arja Kukkonen

Arkiohjauksessa tuetaan opiskelijaa läpi koko toisen asteen. Tämä toteutuu mm. opiskelijan poissaolojen selvittelynä, opintojen etenemisen tukemisena, ohjauksena talousasioissa, opiskelijoiden sosiaalisten taitojen vahvistamisena sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisenä oppilaitoksissa. Lisäksi mallissa ohjaaja neuvoo opiskelijoita myös työelämään ja jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Arkiohjauksen mallia juurrutetaan Stadin ammattiopiston toimintaan mm. palkkaamalla opiskelijatoiminnan koordinaattoreita.

Arkiohjauksen malli on kehitetty Opetushallituksen rahoittamassa Armi -arkiohjauksen malli ESR - hankkeessa.

 

Lisätietoa:

Helsingin opetusviraston tiedote

Kouluhelsinkiuutisten tiedote

Armi - arkiohjauksen malli -hanke

Armi - hankkeen wikisivusto

Go to top