Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013

Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2013 pääteemana on liikunta. Kyselytutkimuksessa nostetaan esille kysymyksiä, jotka liittyvät käytän­nölliseen huoleen siitä, mitä nuorison liikkumatto­muudelle voisi tehdä.

Liikkumattomuuden syitä on selvitetty kyselyllä, joka on teetetty nuorilla. Tutkimuksessa kysytään suo­raan liikkumisen eri syiden painoarvoa. Tutkimuksen johtopäätöksiin vaikuttaa taustakäsitys siitä, onko liikunta kansanterveyden edistämistä vai harrastustoimintaa. Kysymyksenä on mm. se, että nähdäänkö aktiivinen liikkumi­nen työvoiman uusintamisena, kansalaistoimintana vai vapaa-ajan hauskanpitona? 

Tutkimuksen tilaukset voi tehdä nuorisotutkimusseuran internetsivuilta. Tutkimuksesta voi tehdä myös ennakkotilauksen. Kirjat lähetetään julkistustilaisuuden jälkeen 19.7.2013. Julkistuksen jälkeen tutkimusta voi myös lukea pdf-versiona Nuoran uusilta sivuilta.

Julkaisutiedot: Sami Myllyniemi & Päivi Berg: Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013, ISBN 978-952-5994-36-0 (nid.), ISBN 978-952-5994-37-7 (PDF), 28 euroa

Lisätietoja:

tilastotutkija Sami Myllyniemi, Nuorisotutkimusverkosto, sami.myllyniemi@nuorisotutkimus.fi, puh. 040 715 1721
tutkija Päivi Berg, Nuorisotutkimusverkosto, paivi.berg@nuorisotutkimus.fi, puh. 040 518 6174
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

Go to top