Opas arkiohjauksen toteuttamiseen ammatillisessa oppilaitoksessa

Armi –arkiohjauksen malli –hankkeessa (ESR) on julkaistu ”Arkiohjaus opiskelijan tukena” opas

Oppaassa kuvataan hankkeessa kehitetty arkiohjauksen malli. Opas on tarkoitettu koulutus- ja ohjausalalla työskenteleville. Arkiohjaus on opiskelijoiden kokonaisvaltaista tukemista, neuvontaa ja ohjausta ja sen keskeisiä periaatteita ovat opiskelijalähtöisyys ja ennaltaehkäisevä toiminta. Malli sisältää käytäntöjä ja toiminnallisia menetelmiä opiskelijoiden tueksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Näitä ovat elämänhallintakurssit, järjestöpäivät, tehtäväverstas, työnhakuohjaus, välkkäklubi ja armikahvila.

Armi –arkiohjauksen malli hanketta hallinnoi ja koordinoi Helsingin kaupungin opetusvirasto. Hanke päättyy elokuussa 2013. Hankkeen tavoitteena oli opintojen keskeyttämisten vähentäminen Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa arkiohjauksen mallin avulla.

Oppaan voi ladata tästä linkistä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Eija Korpelainen
nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja
Helsingin kaupungin opetusvirasto
puh. 040 1562645, eija.korpelainen@hel.fi 

Ohjauspalveluiden päällikkö Arja Kukkonen
nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja
Helsingin kaupungin opetusvirasto
puh. 050 501 5226, arja.kukkonen@hel.fi
 

Armi -arkiohjauksen malli -hankkeen wikisivut
Armi -arkiohjauksen malli Helsingin kaupungin opetusviraston sivuilla

Go to top