Sähäkkä tietopeli seksuaalikasvatukseen

Väestöliiton uusi Sitähän sä kysyit –peli käsittelee juuri niitä kysymyksiä, jotka nuoria seksissä ja seksuaalisuudessa askarruttavat. Siinä kerrotaan asioista suoraan, niiden oikeilla nimillä.
Peli perustuu Väestöliiton seksuaaliterveysklinikan monivuotiseen kokemukseen nuorten seksuaalikasvatuksesta sekä siitä tehtyyn tutkimukseen. Pelissä vastataan juuri niihin kysymyksiin, joita nuoret itse pohtivat ja ovat esittäneet Väestöliiton puhelin- ja internetpalveluissa vuosien saatossa. Sitähän sä kysyit –pelissä on myös otettu huomioon nuoren seksuaalisen kehityksen eri tasot.
Pelin kysymykset koskevat muun muassa murrosiän kasvua ja kehitystä, muuttuvaa kehoa, seksiä, raskautta, seksitauteja, ehkäisyä, seksuaalisuutta moninaisuuden näkökulmasta ja turvataitoja. Kysymykset on jaettu neljään aihealueeseen: Mistä johtuu? Mitä voin itse tehdä? Mikä on tavallista? Mistä on kysymys? Kysymyksiä on kustakin alueesta 125. Kysymyskorttien lisäksi pelissä on 50 Mieti sitä -kortteja, joissa kuvataan konkreettisia tilanteita elämästä, joilla on myönteinen tai kielteinen seuraus paitsi pelin kulkuun, niin toivottavasti myös nuorten asenteisiin.
Pelaamalla peliä nuoret oppivat, että seksuaalisuuteen liittyvistä asioista voidaan keskustella ja he saavat esimerkkejä, miten niistä keskustellaan. Seksuaalinen hyvinvointi edellyttää tietoja ja taitoja, myönteistä asennetta sekä vuorovaikutustaitoja. Keskeistä seksuaalikasvatuksessa on ymmärrettävien vastausten antaminen sekä myönteisen tiedon tarjoaminen.
Lisätietoja
Go to top