Toimintaohjeistus nuorisotakuun toteuttamiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat yhdessä työstäneet toimintaohjeistuksen nuorisotakuun toteuttamiseen alueellisille ja paikallisille toimijoille.

Toimintaohjeistuksella tuodaan lisää tietoa nuorisotakuun tämänhetkisestä tilanteesta ja takuun toteutumiseksi tarvittavista konkreettisista toimista. Siihen on kuvattu nuorisotakuun tavoitteet ja sisältö sekä takuun toteuttamiseksi tarvittavia TE-hallinnon, opetus- ja kulttuurihallinnon, kuntien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimia. Ohjeistuksessa painotetaan yhteistyön ja monialaisen työn lisäksi myös sitä, miten entistä paremmin voitaisiin hyödyntää olemassa olevaa lainsäädäntöä nuorisotakuun toteuttamisessa.

Nuorisotakuusta ei ole olemassa yhtä erillistä lakia vaan sen toimeenpano perustuu hallinnonalojen välisen yhteistyön lisäksi yhdessä laadittuihin toimintalinjauksiin ja eri alojen säädöksiin, joista osaa on uudistettu.

Nuorisotakuun toteutumisen seurannassa hyödynnetään eri hallinnonalojen olemassa olevia tilastoja, seurantatietoja ja muita tulosohjauksen mittareita. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt laajan tutkimushankkeen nuorisotakuun toimeenpanon ensimmäisestä vuodesta. Väliraportti hankkeesta valmistuu kesäkuussa. 

 

Toimintaohjeistuksen nuorisotakuun toteutukseen löydät nuorisotakuu.fi -sivustolta

Lisätietoa nuorisotakuusta löytyy samalta sivustolta.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote löytyy tästä linkistä.

Go to top