Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa –loppuraportti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön oppilaitosten turvallisuustilanteen kehittämistoimien seurantaa varten asettama valtakunnallinen seurantaryhmä on julkistanut loppuraportin.

Seurantaryhmä keskitti työnsä koskemaan erityisesti perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Loppuraportti sisältää seurantaryhmän esittämät arviot ja kehittämistarpeet sekä keskeiset esitykset. Seurantaryhmä esittää turvallisuutta integroiduksi osaksi opetushallinnon sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien strategioita.

Turvallisuus oppilaitoksissa on keskeinen osa hyvinvointia. Oppilaitoksen turvallisuutta tulee ylläpitää suunnitelmallisesti. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen perustuvat toimivaan turvallisuuden johtamiseen.Jokaisen yhteisön jäsenen on sitouduttava pitämään yllä turvallisuutta omalla toiminnallaan. Oppilaitoksessa tulee olla yhteinen käsitys siitä, mitä turvallisuuden edistämisellä tarkoitetaan. 

 

Lisätietoa

Loppuraportin tiivistelmä Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla

Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa -loppuraportti

Go to top