Työterveyslaitoksen tietokortti kannustaa perehdyttämään työkyvyn ylläpitoon

Työterveyslaitoksen tietokortti on hyvä väline ammatilliseen koulutukseen työkyvyn ylläpidon tukemisessa.

Nuori kuski osaa –hankkeessa on tuotettu tietokortti, jota voidaan käyttää ammattikuljettajan perehdytyksessä ja koulutuksessa. Työkyvyn ylläpitämisen oppaana toimii siinä neljä työkyvyn vaunua, jotka kuvaavat kuljetusalan keskeisimpiä vaatimuksia sekä kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Nämä tuovat esille asioita, jotka vaikuttavat kuljettajan työkykyyn ja jotka huomioimalla kuljettaja voi edistää omaa terveyttään ja työkykyään. Tietokortti on hyvä väline perehdytykseen jo työuran alussa ja näin ollen myös hyvin toimiva menetelmä ammatilliseen koulutukseen. Sen avulla voidaan pohtia nuorten kanssa, mitkä tekijät muodostavat logistiikka-alalla työhyvinvointia ja keskustella siitä, miten tuota hyvinvointia voidaan omalla toiminnalla edistää.

 

Lisätietoa

Työterveyslaitoksen tiedote

Tietokortti Työterveyslaitoksen sivuilla

Go to top