Yhdenkin nuoren palkkaaminen on yhteiskunnallinen teko

Lauri Ihalainen totesi nuorisotakuun tiedostustilaisuudessa tiistaina 21.5. nuorisotakuun nostaneen huolen nuorten syrjäytymisestä ja työllisyydestä yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. "Nyt haasteemme on saada myönteinen ilmapiiri konkretisoitumaan nuorten työpaikoiksi".

– Vuoden alussa voimaan tullut nuorisotakuu on hallituksen kärkihanke, jolta on odotettu nopeita tuloksia nuorten tilanteen parantamiseksi. Takuun toimeenpano alueilla ja kunnissa on alkanut ja tulokset syntyvät vähitellen hallinnonalojen toimien käynnistyessä vaiheittain. Nuorisotakuuseen kuuluva koulutustakuu käynnistyy varsinaisesti vuoden 2013 syksyn yhteishaussa, ja nuorten aikuisten osaamisohjelma alkaa syksyllä. Osana nuorisotakuuta nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn kriteerit muuttuvat vuoden 2014 alusta lukien.

– Alkuvuoden aikana on saatu varovaisia merkkejä nuorten työttömyyden kasvun taittumisesta. Lisäksi nuorten keskimääräiset työttömyysjaksot ovat noin 11 viikkoa, kun keskimääräiset työttömyysjaksot ovat noin 40 viikkoa, ministeri Ihalainen sanoi.

Nuorisotakuun voimaantulon mukana vakinaistettiin Sanssi-kortti, joka on työnhaun työkalu nuorelle. TE-toimistosta saamallaan kortilla nuori voi osoittaa työnantajalle, että palkkaamalla hänet ja täyttämällä tietyt ehdot työnantaja voi saada palkkatukea noin 700 euroa kuukaudessa enintään kymmeneksi kuukaudeksi. Myös oppisopimuskoulutuspaikkoja lisätään ja työnantajille maksettavia korvauksia korotetaan.

Laajemmat tiedotteet löytyvät

Go to top