Tajua Mut! - toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Sitra on julkistanut tänään "Tajua Mut! - toimintamalli lasten ja nuorten tukena" -selvityksen. Siinä kuvataan toimintamalli, joka vastaa kansalliseen tarpeeseen kehittää varhaisen vaiheen moniammatillista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa.
Tajua Mut! -toimintamallissa on kysymys moniammatillisen yhteistyön tiivistämisestä ja koordinoidun tuen tarjoamisesta nuorelle ja hänen perheelleen. Toimintamalli mahdollistaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön, joka ei ole sidoksissa yksittäisen kunnan organisaatiorakenteeseen. Mallin keskiössä on etsivä nuorisotyö. Toiminnan tueksi on luotu tietojärjestelmä, jota käyttämällä ammattilainen voi merkitä eli liputtaa järjestelmään sellaiset nuoret, joiden kohdalla haluaa tehdä yhteistyötä muiden samaa asiakasta auttavien ammattilaisten kanssa. Huolen syytä ei merkitä järjestelmään.
 
Tajua Mut! -toiminnan taustalla on hollantilainen monialaisen yhteistyön malli. Sitran Suomessa käynnistämissä piloteissa on kehitetty uusi, Suomen kulttuuriin ja lainsäädäntöön soveltuva versio. Ensimmäinen pilotti aloitettiin kesällä 2013 Mikkelin kaupungin kanssa.
 
Tajua Mut! -hanke on jatkoa verkossa toimivalle Suunta -ohjaus- ja neuvontapalvelulle. 
 
Verkkojulkaisuun pääsee tutustumaan Sitran sivuilla
 
Go to top