Ammattikoululaisille pysyvä työpaikka merkitsee eniten

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Tänään julkaistun Amisbarometrin mukaan työpaikan pysyvyys ja turvallisuus on kaikkein tärkein työhön liittyvä asia ammattikoululaisille.

Ne ovat tärkeämpiä kuin työn mielekkyys, palkka, mukavat työkaverit tai etenemismahdollisuudet. Tätä voi selittää nuorten sosiaalinen tausta tai esimerkiksi nykyisen taloustilanteen ympärillä vellovan keskustelun heijastuminen nuorten asenteisiin.

Amisbarometrin mukaan 42 prosenttia ammattiin opiskelevista pitää kaikkein tärkeimpänä asiana työssä sitä, että siinä ei ole vaaraa työttömyydestä. Tämän jälkeen tulevat työn mielekkyys ja hyvä palkka. Nuorten mielestä oma asenne ja motivaatio vaikuttavat eniten työelämässä menestymiseen, vasta niiden jälkeen tulee koulutus ja työkokemus. Koulutuksen kuitenkin koetaan parantavan työelämämahdollisuuksia, vaikkakin siinä auttaa myös oma asenne. Nuoret näkevät tulosten mukaan myös elinikäisen oppimisen merkityksen: työelämässä pysyminen edellyttää yli puolen mielestä jatkuvaa kouluttautumista. 

Nuoret viettävät eniten vapaa-aikaansa barometrin mukaan hengaillen kaupungilla ja ostoskeskuksissa. Tämä menee aika hyvin yksiin vuoden 2013 Nuorten vapaa-aikatutkimuksen kanssa. Liikuntaa harrastaa itsenäisesti yli puolet, ohjattuna tai kavereiden kanssa noin kolmasosa. Myös kolmasosa kokee netissä viettämänsä vapaa-ajan aiheuttavan ongelmia vuorokausirytmiin, harvempi kokee sen kuitenkaan vaikuttavan opiskeluun. Vastausten mukaan suurin osa nuorista kokee omaavansa tarpeeksi läheisiä ihmisiä ja ystäviä, kuitenkin 50 % vastanneista haluaisi viettää enemmän aikaa muiden ihmisten kanssa. Noin viidesosa vastanneista kertoo kokeneensa kiusaamista, 12 % ilmoittaa kiusanneensa itse. 14 % vastanneista kokee olevansa pettynyt itseensä. 

Lue lisää

Helsingin Sanomien uutinen Amisbarometrista

Aineisto Amisbarometrin verkkosivuilla

Go to top