Ammattikunnossa työelämään

Ammattiin opiskelevan nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan tarkoitettu Ammattikuntoon.fi palvelu tukee opiskelijoiden ammattikuntoa kohottavaa toimintaa.
UKK-instituutin Smart Moves -hanke, Opetushallitus ja SAKU ry ovat julkaisseet Heia Heia -sivustolla Ammattikuntoon-palvelun. Palvelu on maksuton verkossa ja mobiilina toimiva palvelu, joka nivoutuu käytännönläheisesti syksyllä 2015 voimaan tulleeseen opetussuunnitelmaan. Sisällön tuottamisessa on tehty yhteistyötä myös Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa.
 
Sivuston sanoma on, että ammattilaisuus työssä muodostuu ammattitaidosta ja ammattikunnosta. Opintojen aikana tietoa karttuu teoriasta ja kokemuksista sekä tehtävissä vaadittavasta osaamisesta ja asenteesta. Ammattikuntoisella työntekijällä on riittävässä kunnossa myös koppa, kroppa, kaverisuhteet ja arjentaidot. Ammattikuntoon.fi-palvelu tarjoaa välineen viedä opetussuunnitelmiin kirjattuja sisältöjä konkretiaksi. Opetussuunnitelmissa huomioidut liikunta, päihteet, ravinto, mielen hyvinvointi ja yhteisöllisyys tulevat kaikki sisällöissä esille.
 
Palvelun käyttö aloitetaan oman profiilin tekemisellä. Ensimmäisen kerran sivustolle kirjautuessaan opiskelija vastaa yhdeksän kysymystä sisältävään hyvinvointikyselyyn. Hyvinvointikyselyssä opiskelija arvioi omia liikunta-, ravinto- ja lepotottumuksiaan. Vastausten perusteella opiskelija saa palautteen ammattikunnostaan. Palautteena opiskelijalle tarjotaan konkreettisia haasteita, joista opiskelija valitsee sellaiset, joiden toteuttamiseen hän sitoutuu. Haasteiden toteuttaminen kestää neljä viikkoa.
 
Iloa ja hauskuutta palveluun tuo sen yhteisöllisyys. Palvelussa opiskelijat ja opettajat voivat kannustaa toisiaan ja tykätä toistensa suorituksista. Esimerkiksi opettaja voi pyytää kavereikseen ryhmänsä opiskelijoita, antaa heille palautetta tai käydä kannustamassa opiskelijoita suorituksissa.
 
Go to top