Nuoren sosiaalinen asema on yhteydessä aktiivisuuteen oppilaitosyhteisössä

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan sellaiset nuoret, jotka kokevat oppilaitoksessa sosiaalisen asemansa korkeaksi, osallistuvat myös aktiivisemmin oppilaitoksen eri toimintoihin.
Tutkimuksen havainto on uusi, sillä nuorten kokeman sosiaalisen aseman merkitystä oppilaitoksen tapahtumiin ja toimintoihin osallistumiseen ei ole tutkittu aikaisemmin. Tutkimuksen mukaan osallistuminen esimerkiksi välituntitoiminnan suunnitteluun ja oppilaitoksen yhteisten tapahtumien järjestämiseen ovat yleisintä nuorilla, jotka kokevat sosiaalisen asemansa oppilaitoksessa korkeimmaksi. 
 
Tämä asettaa haasteen sille, miten saataisiin parannettua niiden opiskelijoiden osallistumista, jotka kokevat sosiaalisen asemansa oppilaitoshierarkiassa alhaisemmaksi. 
 
Tutkimusaineisto kerättiin osana valtakunnallista Liikkuva koulu -ohjelman seurantaa. Kyselyyn osallistui nuoria 11 eri yläkoulusta ympäri Suomen. Kyselyssä nuoret sijoittivat kymmenportaiseen tikasmalliin opiskelijoita arvostuksen mukaan: suosituimmat ylimmille portaille ja vähiten arvostetut alimmille portaille. Tutkimus on osa väitöskirjatutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää nuorten koulupäivän aikaista liikkumista, subjektiivista sosiaalista asemaa ja osallisuutta yläkouluissa.
 
Alkuperäinen artikkeli: Rajala K., Itkonen H., Kankaanpää A., Tammelin T. & Laine K. 2014. Yläkoululaisten subjektiivisen sosiaalisen aseman yhteys välituntiliikuntaan ja osallisuuteen. Liikunta & Tiede 51 (6), 63–70.
 
Lisätietoja
Tutkija, LitM, Katja Rajala, LIKES-tutkimuskeskus, katja.rajala@likes.fi, p. 020 762 9510
 
Go to top