Nuori pitää perehdyttää myös talon tapoihin

Työterveyslaitoksen uusi Tietoa työuran alkutaipaleelle -verkkomateriaali tarjoaa ohjeita nuoren työuran tukemiseen. Materiaalissa käsitellään nuorten työuran alkua työturvallisuuden, työsuojelun yhteistoiminnan ja työkyvyn näkökulmasta.
Nuoren tullessa uuteen työpaikkaan, pelkkä työtehtäviin perehdyttäminen ei riitä. On tärkeää perehdyttää nuori myös työyhteisöön. Nuorelle on syytä kertoa, milloin ja missä kahvi- ja ruokatauot pidetään, millaisia palaverikäytäntöjä työyhteisössä on sekä antaa palautetta nuoren toiminnasta. Työyhteisöön voi perehdyttää niinkin helpolla tavalla kuin esittäytymiskierroksella, jossa jokainen kertoo työkuvansa ja sen miten se liittyy nuoren työkuvaan.
 
Jos nuorta ei perehdytä kunnolla työyhteisöön, saattaa hän tuntea itsensä ulkopuoliseksi eikä välttämättä uskalla esimerkiksi pyytää apua ongelmatilanteissa. Tämä taas vaikuttaa Työterveyslaitoksen mukaan hänen kokemukseensa työssä onnistumisesta.
 
Tietoa työuran alkutaipaleelle -verkkomateriaali sisältää tietoa ja käytännön vinkkejä erityisesti työllisyydenhoitoon kuten työkokeilujaksoille, palkkatuettuun työhön ja muuhun työttömien nuorten työelämävalmennukseen. Myös työpaikat voivat hyödyntää materiaalia, kun he ottavat nuoria työntekijöitä työpaikalleen ja auttavat heitä koulutus- ja työurasuunnittelussa.
 
Materiaali tehtiin Työterveys ja työturvallisuus osana nuorten työllistymistä -hankkeessa (Nuorten ttt -hanke) vuosina 2013–2014. Projektin rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos.
 
 
Go to top