Nuori pitää perehdyttää myös talon tapoihin

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Työterveyslaitoksen uusi Tietoa työuran alkutaipaleelle -verkkomateriaali tarjoaa ohjeita nuoren työuran tukemiseen. Materiaalissa käsitellään nuorten työuran alkua työturvallisuuden, työsuojelun yhteistoiminnan ja työkyvyn näkökulmasta.
Nuoren tullessa uuteen työpaikkaan, pelkkä työtehtäviin perehdyttäminen ei riitä. On tärkeää perehdyttää nuori myös työyhteisöön. Nuorelle on syytä kertoa, milloin ja missä kahvi- ja ruokatauot pidetään, millaisia palaverikäytäntöjä työyhteisössä on sekä antaa palautetta nuoren toiminnasta. Työyhteisöön voi perehdyttää niinkin helpolla tavalla kuin esittäytymiskierroksella, jossa jokainen kertoo työkuvansa ja sen miten se liittyy nuoren työkuvaan.
 
Jos nuorta ei perehdytä kunnolla työyhteisöön, saattaa hän tuntea itsensä ulkopuoliseksi eikä välttämättä uskalla esimerkiksi pyytää apua ongelmatilanteissa. Tämä taas vaikuttaa Työterveyslaitoksen mukaan hänen kokemukseensa työssä onnistumisesta.
 
Tietoa työuran alkutaipaleelle -verkkomateriaali sisältää tietoa ja käytännön vinkkejä erityisesti työllisyydenhoitoon kuten työkokeilujaksoille, palkkatuettuun työhön ja muuhun työttömien nuorten työelämävalmennukseen. Myös työpaikat voivat hyödyntää materiaalia, kun he ottavat nuoria työntekijöitä työpaikalleen ja auttavat heitä koulutus- ja työurasuunnittelussa.
 
Materiaali tehtiin Työterveys ja työturvallisuus osana nuorten työllistymistä -hankkeessa (Nuorten ttt -hanke) vuosina 2013–2014. Projektin rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos.
 
 
Go to top