Opas nuorten kanssa ideointiin

Nuorten Akatemia on julkaissut oppaan, joka esittelee uudenlaisen ideapajamallin. Mallin avulla nuoret voivat ideoida ja suunnitella heille merkittäviä projekteja. Opasta voivat hyödyntää työssään kaikki nuorten parissa toimivat aikuiset.
”Mielestäni tämä malli on monelle teoriaa karttavalle nuorelle innostava ja oppimista vahvistava tapa saada asioille myös merkityksiä.” – Erja Kärnä, Keudan ammattiopisto
 
”Ideapajasarja tarjoaa nuorten kanssa toimiville tavan kuulla ja ottaa nuoret mukaan suunnittelemaan ja toimimaan. Mallia on helppo soveltaa sisällönsuunnittelu- ja kehittämistyöhön. Mielestäni ideapajat parantavat yhteishenkeä ja opettavat innostavalla ja toiminnallisella tavalla demokraattista toiminta-kulttuuria.” – Pihla Ruuskanen, Suomen Setlementtiliitto
 
Opas on osa Nuorten oman toiminnan palvelumalli-hanketta (NOT), jossa tavoitteena on ollut innostaa nuoria ideoimaan ja toteuttamaan oman näköistä toimintaa ammattioppilaitoksissa.
 
Nuorten oman toiminnan palvelumalli-hankkeessa ovat mukana Nuorten Akatemia, Suomen Setlementtiliitto, Valo ry, Keskuspuiston ammattiopisto ja Keudan ammattiopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sitä koordinoi Uudenmaan ELY-keskus.
 
Oppaan voi ladata pdf-muodossa Nuorten Akatemian verkkosivuilta tai suoraan tästä linkistä.
 
Lisätietoa
Annakaisa Oksava 
p. 050 543 2993 
annakaisa.oksava[at]nuortenakatemia.fi  
Nuorten Akatemia ry

 

Go to top