Opiskeluhuollon palvelujen saatavuus vaihtelee

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Ammatillisissa oppilaitoksissa on aiempaa paremmin käytettävissä psykologi- ja kuraattoripalveluja, mutta palvelut eivät vieläkään ole kaikkien opiskelijoiden saatavilla. Opiskeluhuoltotyö painottuu yksittäisten opiskelijoiden asioiden hoitamiseen yhteisöllisen työn jäädessä vähemmälle.

Palveluiden saatavuus oli parantunut erityisesti lukioissa jo ennen uuden lain voimaan tuloa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus lukuvuonna 2013–2014 oli vain hieman parempi kuin kahta vuotta aiemmin. Psykologipalveluja oli saatavilla 45 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista, kuraattoripalveluja 72 prosentissa. Lääkäri oli saatavilla 70 prosentissa oppilaitoksista lukuvuonna 2013–2014. Palvelujen saatavuus ammatillisissa oppilaitoksissa ei kuitenkaan yltänyt lukuvuoden 2007–2008 tasolle.

Uudessa laissa määritellään ensisijaiseksi työmuodoksi yhteisöllinen opiskeluhuolto. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat lain mukaan kaikki oppilaitosyhteisössä työskentelevät yhdessä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Eniten yhteisölliseen työhön käyttivät aikaa rehtorit. Reilu kolmannes ammatillisten oppilaitosten (39 %) ja kolmannes lukioiden (32 %) rehtoreiden opiskeluhuoltoon käyttämästä työajasta kohdistui yhteisölliseen työhön. Kuraattorit käyttivät noin viidenneksen opiskeluhuollon työajastaan yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Terveydenhoitajat ja lukiossa toimivat psykologit käyttivät kymmenesosan ja ammatillisten oppilaitosten psykologeista vain 5 % työajastaan. Lääkärit eivät tällä hetkellä osallistu kyselyn mukaan lainkaan oppilaitoksen yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön.

Tulokset selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen syksyllä 2014 toteuttamasta tiedonkeruusta, johon vastasi 323 lukiota (82 %) ja 133 ammatillista oppilaitosta (90 %).

 

Go to top