Opiskeluhuollon soveltamisohje

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädänön soveltamisohjeen.

Soveltamisohjeen tarkoituksena on lyhyesti kuvata opiskeluhuoltoa koskevan lainsäädännön kokonaisuus ja selventää sen tulkintaan liittyviä ongelmakohtia. Soveltamisohje on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.  Soveltamisohjetta ovat kommentoineet myös Kuntaliiton ja Tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat. Soveltamiohje on julkaistu Sosiaali-ja terveysministeriön Kuntainfona.

Go to top