Opiskeluhuollon soveltamisohje

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädänön soveltamisohjeen.

Soveltamisohjeen tarkoituksena on lyhyesti kuvata opiskeluhuoltoa koskevan lainsäädännön kokonaisuus ja selventää sen tulkintaan liittyviä ongelmakohtia. Soveltamisohje on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.  Soveltamisohjetta ovat kommentoineet myös Kuntaliiton ja Tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat. Soveltamiohje on julkaistu Sosiaali-ja terveysministeriön Kuntainfona.

Go to top