Osaksi opintoja! - SAKU-toiminnan opinnollistaminen

SAKU ry on julkaissut uusiin perustutkintojen perusteisiin soveltuvat toteutussuunnitelmat SAKU-toiminnan opinnollistamiseksi. Toteutussuunnitelmissa SAKU-toimintaa on avattu yhteisten opintojen näkökulmasta.
Toteutussuunnitelmien tarkoitus on esitellä vaihtoehtoisia ja täydentäviä tapoja kerryttää opiskelijan osaamista. Ne ovat tapa kytkeä SAKU-toiminta osaksi ammatillisen koulutuksen perustoimintaa, opetusta. 
 
Toteutussuunnitelmia on työstänyt keväästä 2014 lähtien SAKU ry:n opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden kehittämisryhmä ja niitä ovat käsitelleet ja ideoineet myös muut kehittämisryhmät sekä SAKU ry:n hallitus.
 
Toteutussuunnitelmat ovat työväline hyvinvoivan oppimisympäristön rakentamiseen ja esimerkiksi yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen. 
 
 
Go to top