Osaksi opintoja! - SAKU-toiminnan opinnollistaminen

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

SAKU ry on julkaissut uusiin perustutkintojen perusteisiin soveltuvat toteutussuunnitelmat SAKU-toiminnan opinnollistamiseksi. Toteutussuunnitelmissa SAKU-toimintaa on avattu yhteisten opintojen näkökulmasta.
Toteutussuunnitelmien tarkoitus on esitellä vaihtoehtoisia ja täydentäviä tapoja kerryttää opiskelijan osaamista. Ne ovat tapa kytkeä SAKU-toiminta osaksi ammatillisen koulutuksen perustoimintaa, opetusta. 
 
Toteutussuunnitelmia on työstänyt keväästä 2014 lähtien SAKU ry:n opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden kehittämisryhmä ja niitä ovat käsitelleet ja ideoineet myös muut kehittämisryhmät sekä SAKU ry:n hallitus.
 
Toteutussuunnitelmat ovat työväline hyvinvoivan oppimisympäristön rakentamiseen ja esimerkiksi yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen. 
 
 
Go to top