Selvitys nuorten oikeuksien toteutumisesta

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin ja Nuorisotutkimusverkoston teettämässä raportissa Outi Lepola arvioi, miten nuorten oikeudet Suomessa toteutuvat. Selvitys nostaa esille epäkohtia nuorten oikeuksien toteutumisessa ja osoittaa, miten nuoret kohtaavat monenlaista syrjintää. Selvityksen mukaan tietyt tekijät aiheuttavat laaja-alaista epätasa-arvoa ja tietyt nuorten ryhmät kohtaavat syrjintää useilla eri elämänaluilla.

Selvityksessä keskitytään nuorten oikeuteen työhön, vapaa-aikaan, kulttuuriin ja liikuntaan sekä syrjimättömyyteen. Lisäksi käsitellään nuorten oikeutta terveyteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä oikeutta osallistumiseen. Selvitys pohjautuu olemassa olevaan tutkimus- ja tilastotietoon. 

Selvitys osoittaa esimerkiksi, että nuorisotakuu ei ole onnistunut saamaan pitkäaikaisia vaikutuksia, vaikka nuorisotyöttömyystilastoja sillä onkin siistitty. Nuoret kokevat myös syrjintää työelämässä liittyen esimerkiksi urakehitysmahdollisuuksiin tai taitojen arvostamiseen. Epätasa-arvoa lisää myös se, että vaikka työsopimuslaki ei sano mitään irtisanomisjärjestyksestä, työehtosopimuksissa on kuitenkin usein määräys, jonka mukaan vähiten aikaa työssä olleet saavat yleensä lähteä ensimmäisten joukossa. Työelämässä nuorten osalta esimerkiksi palkaton ja alipalkattu harjoittelu on lisääntynyt huomattavasti ja määräaikaiset työsuhteet ovat nuorten kohdalla yleisiä. Lisäksi erityisen huolestuttavaa on se, että monet nuoret ovat kokeneet jääneensä paitsi ammatinvalinta- ja urasuunnittelutuesta. Lisäksi työelämän syrjintähavainnoista raportoivat erityisesti venäläis-, afrikkalais- ja aasialaistaustaiset nuoret.

Etnisiin, seksuaalisiin ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuuvapaa-ajalla ja erityisesti liikuntaharrastuksissa syrjintää, joka vaikeuttaa heidän osallistumistaan harrastuksiin. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat liikkujat esimerkiksi joutuvat kohtamaan erityyppistä syrjivää käyttäytymistä. Urheilukulttuuri nähdään yhtenä heteronormatiivisuuden ja homofobian viimeisistä ja vahvimmista linnakkeista. Nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia vapaa-ajan harrastustoimintaa rajoittaa myös se, että monet harrastukset ovat liian kalliita köyhemmille perheille ja vastaitsenäistyneille nuorille tai palveluita ei omassa kunnassa yksinkertaisesti ole. Nuoret kokevat pitkien matkojen vaikeuttavan osallistumista vapaa-ajan ja harrastustoimintaan. Liikuntalain tavoitteisiin tulisi kuulua kohtuuhintaisten tai ilmaisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen.

Voit ladata Toteutuvatko nuorten oikeudet? Oikeusperustainen tarkastelu nuorten elinoloista -selvityksen PDF-muodossa tästä.

Lisätietoa

Allianssin tiedote
Nuorisotutkimusseuran tiedote

 

 

 

Go to top