TEAviisarin tulokset avaavat opiskelijoiden osallisuutta ammattiopistoissa

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus toteuttivat syksyllä 2014 TEAviisarin tiedonkeruun. Tulokset julkaistiin toukokuussa 2015. Tiedonkeruuseen vastasi 133 ammatillista oppilaitosta (90 %). Ammatillisten oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kartoitettiin syksyllä 2014 kolmannen kerran.
Tiedonkeruun osallisuutta käsittelevissä osuuksissa tarkastellaan opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa mahdollisuutta osallistua oppilaitoksen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Olemme koonneet tähän tiedotteeseen osallisuuteen liittyviä perustaulukoita TEAviisarin tuloksista.
 
Vastanneista 120 oppilaitosta ilmoittaa oppilaitoksessa olevan tutortoimintaa, vain 11 ilmoittaa, ettei tutortoimintaa ole. Näistä sadasta kuitenkin 20 toteaa tutortoiminnan olevan satunnaista. Ryhmäyttämisen suunnitteluun opiskelijat voivat osallistua jopa 79 %:ssa vastanneista oppilaitoksista. 
 
Puolessa vastanneista oppilaitoksissa opiskelijat ovat osallistuneet oppilaitoksen tilojen ja piha-alueiden suunnitteluun. Alle puolessa vastanneista (44 %) opiskelijat voivat osallistua järjestyssääntöjen tai opetussuunnitelmien laatimiseen tai opintojen järjestämisen suunnitteluun. Opiskeluhuoltosuunnitelmien laatimiseen opiskelijat voivat osallistua vain joka kolmannessa oppilaitoksessa (36 %), heikoiten Pohjois-Suomessa (22 %) ja eniten Lapissa (63 %). Oppilaitoksen toiminnan arvioinnin kannalta tilanne on hieman parempi, siihen voi vastaajien mukaan osallistua melkein kaikissa oppilaitoksissa. Vain 9 % ilmoittaa, etteivät opiskelijat osallistu oppilaitoksen toiminnan arviointiin.
 
Työssäoppimisten ajoittumiseen opiskelijat voivat vaikuttaa vain kolmasosassa vastanneista oppilaitoksista (35 %). Heikoimmin työssäoppimisten ajoittumiseen pystyy vaikuttamaan Lounais-Suomessa (12 %) ja Pohjois-Suomessa (17 %). Eniten (43 %) pystyi vaikuttamaan Etelä- ja Itä-Suomessa.
 
Noin kolmasosa (36 %) oppilaitoksista ilmoittaa, että opiskelijat voivat osallistua terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin tarkastukseen. Opiskelijat voivat kuitenkin osallistua opiskelijoiden hyvinvointia koskevien tulosten käsittelyyn reilusti yli puolessa vastanneista oppilaitoksista (61 %). Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn ja sovitteluun (70 %) tai tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden edistämiseen (78 %) voi osallistua jo useammassa oppilaitoksessa. 
 
Lisää perustaulukoita ja tuloksia löytyy TEAviisarin verkkosivuilta. Voit hakea sivustolta esimerkiksi alueittain ammatillisen koulutuksen tuloksia.
 
 
Go to top