Tupakkatuotteet ja tupakointi oppilaitoksen näkökulmasta

Valvira on päivittänyt ohjetta oppilaitosten tupakointikielloista ja opiskelijoiden tupakointiin puuttumisesta.

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja opiskelija-asuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Tupakointikielto koskee kaikkia perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavia oppilaitoksia opiskelijoiden iästä riippumatta.

Oppilaitosten sisätilat käsittävät kyseisten laitosten kaikki rakennukset sekä rakennelmat, jotka täyttävät tupakkalain sisätilan määritelmän. Oppilaitoksen ulkoalueella tarkoitetaan lähtökohtaisesti kyseisen tontin rajaamaa aluetta sekä sellaisia alueita, jotka kuuluvat oppilaitoksen hallitsemiin alueisiin. Esimerkiksi koulun hallinnassa olevan opiskelija-asuntolan ulkoalueet ovat tällaisia alueita. Edellä mainittuihin laitoksiin ei saa järjestää erillistä huonetta tai muuta tilaa tupakointia varten.

Valviran 12.12.2014 päivätyssä ohjeessa on tarkennettu oppilaitoksen velvollisuutta puuttua tupakointiin. Ohje korostaa erityisesti alaikäisten tupakontiin puuttumisen velvollisuutta ja opetushenkilöstön oikeutta ottaa haltuunsa sellaiset esineet ja aineet, joiden hallussapito on muussa laissa kielletty.

 

Go to top