Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Eläketurvakeskus on julkaissut tutkimuksen tutkinnon suorittaneiden nuorten poluista työmarkkinoille. Tutkimuksessa tarkastellaan työuraan ja valmistumiseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua ja tutkimusta, sekä johdatellaan nuorten työllistymisen kysymyksiin.
Tutkimuksessa analysoidaan kolmelta eri koulutustasolta tutkinnon suorittaneiden nuorten kiinnittymistä työuralle. Tarkastelun alla on se, millaisia polkuja pitkin nuoret siirtyvät työelämään, mikä on opiskeluaikaisen työnteon yhteys valmistumisen jälkeiseen työelämään, mikä on opiskeluaikaisen työnteon yleisyys ja milloin työurat kaiken kaikkiaan alkavat.
 
Tutkimuksen mukaan ammatillisesta koulutuksesta valmistutaan keskimäärin 21-vuotiaana ja myös ammattiin opiskelevien työura alkaa selvästi ennen valmistumista. Kaikilla tutkimuksen tarkastelemalla kolmella koulutustasolla opiskelunaikainen työnteko on ennemmin sääntö kuin poikkeus. Niin ammattikoulu- kuin ammattikorkeakoulutasollakaan opiskelun aikainen työnteko ei kuitenkaan pidennä opiskeluaikaa tai viivästytä valmistumista.
 
Yhteenvetona tutkimuksessa todetaan, että työurakiinnittymisen näkökulmasta tutkinnon suorittaminen kannattaa. Valtaosa tutkinnon suorittaneista nuorista kiinnittyi työmarkkinoille hyvin, työttömyysjaksot tosin olivat yleisempiä ammatillisen koulutuksen suorittaneilla. Suurin huoli on niistä nuorista, jotka valmistumisen jälkeen "katoavat", eivätkä jatka opiskelua peruskoulun tai esimerkiksi lukion suorittamisen jälkeen. Katoavien polulla ovat sellaiset nuoret, joilla työssäoloa ja eläkettä kerryttävää palkkaa kertyy vain hyvin rajallisesti tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ammatillisessa koulutuksessa näitä nuoria oli eniten, jopa 14 %. Osa näistä nuorista ei tutkimuksen mukaan löydä paikkaansa työmarkkinoilta.
 
Go to top