Uudistunut Alpo.fi tukee nuorten työkykytaitojen opetusta

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Ammattiosaajan työkykypassi on käynyt läpi päivityksen osana ammatillisen koulutuksen tutkintouudistusta. Uudistuneen työkykypassin oheistuotteena on jo aikaisemmin tänä vuonna julkaistu käsikirja työkykypassin opetuksen järjestämiseksi. Huhtikuun alussa päivitetyt alpo.fi-sivut ovat uusin tukitoimi työkykytietojen ja -taitojen opetuksen tueksi.
Alpo.fi-sivusto on jälleen käynyt läpi uudistuksen. Sivuston ulkonäkö ja sisällöt on päivitetty siten, että sivustolla voi tarkastella työkykyä kolmen eri hahmon näkökulmasta: Koistisen, Mintun ja Anonyymi123:sen. Opiskelija valitsee sivuston aloitussivulle tullessaan hahmon, johon samaistuu työnkuvansa perustella. Koistinen on hahmo, jonka kautta opiskelija voi tarkastella työkykyä fyysisesti raskaan työn näkökulmasta. Mintun kautta sivustoa tarkastellaan seisomista ja vuorotyötä sisältävien töiden näkökulmasta. Anonyymi puolestaan perehdyttää työkykyyn istuma- ja näyttöpäätetyön näkökulmasta.
 
Hahmojen sivuilla työkykytaidot on jaettu kolmen otsikon alle: Ammatin työkykyvalmiudet, Liikunnasta virtaa ja Voi hyvin. Nämä kokonaisuudet vastaavat työkykypassin eri osa-alueita ja tarkoitus onkin, että sivustoa käyttävä löytää helposti etsimänsä tiedon. Ammatin työkykyvalmiudet on työstetty yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa, Liikunnasta virtaa -osion sisältöihin on saatu asiantuntija-apua UKK-instituutin Smart Moves -hankkeesta ja Voi hyvin -sisältöä on täydennetty mm. Suomen Mielenterveysseuran asiantuntemusta hyödyntäen.

Tehtäväkortteja työkyvyn opiskeluun

Edellä mainittujen kokonaisuuksien lisäksi sivustolta löytyy uutena materiaalina tehtäväkortteja työkyvyn opiskeluun ja työkykypassin suorittamisen tueksi. Tehtäväkortteja on laadittu kaikkiin työkykypassin osa-alueisiin yhteistyössä ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon kuuluvien tahojen kanssa. Tehtäväkortteja ovat olleet mukana työstämässä EHYT ry, Hengitysliitto Heli, Liikenneturva, Nuorten Akatemia, Nyyti ry, Suomen Mielenterveysseura, Sydänliitto, Työterveyslaitos,  UKK-instituutti ja Väestöliitto.
 
Tehtäväkortteja voi tehdä verkossa tai niitä voi ladata pdf-muodossa sivustolta. Verkossa tehtäviä kortteja löytyy sivustolta 78 kappaletta ja ladattavia pdf-kortteja 49 kappaletta. Tehtäväkortteja päivitetään jatkuvasti ja uutta materiaalia luodaan säännöllisesti. Seuraava päivitys on syksyllä 2015, jolloin valmistuu UKK-instituutin Smart Moves -hankkeen tuottamia liikunnan tehtäväkortteja. Tehtäväkortit löytyvät alpo.fi-sivustolta Työkykypassi-otsikon alta.
 
Tehtäväkortteja pilotoitiin 6.3.2015 Vammalan ammattiopistolla Sastamalan koulutuskuntayhtymässä ja opiskelijoiden palaute tehtäväkorteista oli pääosin hyvää ja kannustavaa. Korttien on tarkoitus tarjota opettajille ja ohjaajille vaihtoehto työkykypassin suorittamiseen. Opiskelija voi kortteja suorittamalla osoittaa työkykypassin eri osa-alueiden osaamistaan. Tehtäväkortit soveltuvat myös yksilöllisten ja työvaltaisten opintopolkujen opiskelijoille. 

Hyödynnä materiaali!

Alpo.fi-sivuja ja tehtäväkortteja voi hyödyntää mm. pakollisen työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osion opetuksen tukena. Käy hyödyntämässä materiaalia ja kerro meille palautetta!
 

Lisätietoa:

Go to top