Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011–2015

Valtion liikuntaneuvosto on julkaissut arvioinnin siitä, mitä valtion liikuntarahoituksella on saatu aikaan vuosina 2011-2015. Arviointi sisältää esimerkiksi ehdotuksia siitä, miten julkisen rahan käyttöä voidaan tulevina vuosina tehostaa.
Arvioinnin mukaan viime vuosikymmenten yhteiskunnallinen muutos heijastuu olennaisesti myös ihmisten liikuntakäyttäytymiseen ja sen seuraukset näkyvät väestön fyysisen aktiivisuuden määrässä. Kuitenkin samaan aikaan liikunta vapaa-ajan harrastuksena on myös kasvattanut suosiotaan. Vapaa-ajan harrastaminen ja terveyden vaaliminen muoti-ilmiönä eivät kuitenkaan ole riittäneet kumoamaan elämäntavan fyysisesti passivoivia vaikutuksia. 
 
Monissa kannanotoissa kuulutetaan perään harrastemuotoisen, kevyemmän sitoutumisasteen toimintaa, mutta ei ole olemassa valtakunnan tason kuvausta siitä, mikä on harrasteliikunnan asema nykyisessä liikunta- ja urheilujärjestelmässä. Liikunnan harrastaminen on kallistunut seuroissa, eikä esimerkiksi kaikilla perheillä ole varaa maksaa lapsen tai nuoren urheiluseuraharrastusta. Arvioinnissa esitetään, että liikunnan asema kunnallisena palveluna pitäisi turvata.
 
Jos tarkastellaan suomalaisen liikuntakulttuurin tilaa osallistumisen määrässä, tilanne on hyvä. Mutta jos tarkastellaan liikuntakäyttäytymistä eri väestö- ja ikäryhmien kesken, tilanne on huonompi. Väestötasolla fyysisen aktiivisuuden tila on huolestuttava. 
 
Arvioinnin mukaan nykyinen liikuntajärjestelmä edistää lähinnä valmiiksi aktiivisten ja kilpaurheiluorientoituneiden ihmisten liikkumista. Liikuntaa harrastamattomat ja huonosti liikkuvat ovat jääneet tavoittamatta. Valtion liikuntamäärärahat painottuvat järjestömuotoiseen liikuntaan ja erityisesti huippu-urheilun resursointiin. Huippu- ja kilpaurheilu ovat edelleen keskeisiä seurojen tavoitteissa. Arviossa esitetään, että liikunnan rahoituksessa ja tarjonnassa pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota omaehtoiseen liikkumiseen, ikäihmisiin, perheisiin ja erityisryhmiin. Kuntien liikuntatoiminta on turvattava, sillä se luo edellytykset laaja-alaisesti koko väestön liikuntamahdollisuuksille.
 
Lue lisää
 

 

Go to top