Arjenhallinta on nuoren hyvinvoinnin mittari

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 -tutkimus selvitti nuorten jokapäiväistä elämää arjenhallinnan näkökulmasta.

Uusi Nuorisoasiain neuvottelukunnan nuorisobarometri "Arjen jäljillä" -tutkimus selvitti nuorten jokapäiväistä elämää arjenhallinnan näkökulmasta. Nuorisobarometrin tulosten mukaan talouteen, sosiaalisuuten ja käytännön arkeen liittyvät kysymykset kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Lapsuuden kodista saadut eväät tukevat myöhempää elämää ja elämässä pärjäämistä. Lapsuudenperhe onkin hyvin merkityksellinen lapsen ja nuoren arjenhallinnan taitojen kehittymisen kannalta. Arjen hallinnan kokemus liittyy vahvasti nuoren opiskelu- ja työkykyyn sekä -hyvinvointiin ja näiden elinikäisen oppimisen taitojen tukeminen vahvistaa nuoren pärjäämisen tunnetta yhteiskunnassa. Oppilaitoksen merkitys nuoren arjenhallinnan tukemisessa on suuri  erityisesti niiden nuorten kohdalla, jotka eivät näihin asioihin saa tukea omasta perheestään tai lähipiiriltään.

Nuorten taloudellinen tilanne selittää merkitsevästi tyytyväisyyttä niin vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin kuin elämään kokonaisuutenakin. Taloudellisella tilanteella on myös suuri vaikutus harrastamiseen, tulosten mukaan joka kolmas vastaaja on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahapulan takia ja joka kuudes on ollut tapaamatta ystäviään. Nuorisobarometrin tulosten mukaan hyvin toimeentulevat tapaavat ystäviään useammin, kokevat vähemmän yksinäisyyttä ja harrastavat useammin liikuntaa. Taloudellinen liikkumavara määrittää näin ollen niin vapaa-ajan harrastamisen mahdollisuuksia kuin myös sosiaalisen elämän mahdollisuuksia. Muita nuoria vähemmän ystäviään tapaavat ne nuoret, jotka ovat joutuneet rahapulan takia jättämään harrastuksen tai tapaamisen ystävien kanssa väliin. Etenkin pojilla yksinäisyyttä kokevien osuus kasvaa rajusti siirryttäessä toiselle asteelle, tytöilläkin yksinäisten osuus on erityisen suuri ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla.

Uusi nuorisobarometri avaa kattavasti nuorten arjen kokemuksia ja perustelee hyvinvointityön merkitystä oppilaitoksissa. Barometri on tärkeää luettavaa niille, jotka työskentelevät päivittäin nuorten hyvinvoinnin parissa.

 

Lisätietoa:

Nuorisobarometri 2015 tietoanuorista.fi-sivustolla
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote
Nuorisotutkimusseuran tiedote

Go to top