Asennetta työhön -valmennusohjelma

Työterveyslaitos on julkaissut Asennetta työhön -valmannusohjelman. Asennetta työhön –koulutusmateriaali lisää ammattiin valmistuvien opiskelijoiden tietoja ja taitoja työturvallisuuden ja työolosuhteiden kehittämiseen.
Ohjelmaa voidaan käyttää täydentämään työturvallisuuskoulutusta.
 
Menetelmä on kehitetty Työsuojelurahaston tuella yhteistyössä työnantajien kanssa. Menetelmää on testattu ammatillisissa oppilaitoksissa OPH:n rahoittamassa ja Seinäjoen koulutuskeskuksen koordinoimassa Turvapeda 2 –hankkeessa.
 
Asennetta työhön –menetelmän ohjaajan opas ja osallistujan työkirja ovat vapaasti ladattavissa Työterveyslaitoksen sivuilla. Alapuolella löytyy linkki lomakkeeseen, jonka kautta pääsee materiaalin pääsee lataamaan.
 
Lisätietoa
Go to top