Elämäntaitojen äärellä - Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Fanny Vilmilän tutkimus tarkastelee peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen koulutuksessa järjestettävää taidelähtöistä työpajamuotoista toimintaa. Tutkimus julkaistiin osana Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään -hanketta.

Lyhytaikainen taidelähtöinen toiminta tarjoaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen työmenetelmiä, joilla voidaan tukea nuoren elämäntaidollisia valmiuksia. Taiteilijaohjaajan luotsaama taideviikko sisältää tilanteita ja tapahtumia, joissa elämäntaitoja voidaan nuorten näkökulmasta tunnistaa, kokeilla ja harjoitella. 

Tutkimus osoitti, että nuoret kokevat taidelähtöisen toiminnan hyvin eri tavoin. Osalle nuorista toiminta johtaa omien tai muiden ryhmäläisten vahvuuksien oivaltamiseen, toisille toiminta vahvistaa jo osattua. Toiminta voi myös olla tavallisesta koulupäivästä mukavalla tavalla poikkeavaa tai aiheuttaa nuorelle ahdistusta.
 
Nivelvaiheen koulutuksen luonteella on merkittävä osa taidetyöpajan onnistumisessa. Opettajille taideviikko tarjosi mahdollisuuden nähdä nuoret toisin silmin, jolloin ymmärrys ryhmästä ja yksittäisistä nuorista vahvistui. Opettajien mukaan toiminta synnytti yhteishenkeä, jolla oli merkitystä myös muuhun opiskeluun. Toisaalta monelle tutkimukseen osallistuneelle nuorelle taideviikko tarjosi korvaavan kokemuksen peruskouluun liittyville negatiivisille kokemuksille. Keskeinen tekijä korvaavien kokemusten syntymiseen oli tyypillisestä koulumaisesta työskentelystä poikkeava prosessi, jossa taiteilija kohtasi nuoret toimijoina, ei niinkään opetuksen kohteina. 
 
Lasten ja nuorten säätiön toteuttaman Taidot elämään -hankkeen (2013–2016) tavoitteena on ollut vahvistaa taidetoiminnan avulla nuorten identiteettiä ja avata nuorille näkymiä heidän oman elämänsä mahdollisuuksiin. 
 
Fanny Vilmilä: Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura (pdf-julkaisu)
 
Go to top