Fyysinen aktiivisuus tukee oppimista

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Liikunnan on havaittu vaikuttavan myönteisesti koulumenestykseen, tiedollisiin toimintoihin ja oppimiseen. Toissa vuonna käynnistyneessä nelivuotisessa TULOS-akatemiaohjelmassa selvitetään tarkemmin, mitkä ovat ne välittävät mekanismit, joiden avulla fyysinen aktiivisuus ja kunto vaikuttavat oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin.

Jyväskylän yliopiston ja LIKES-tutkimuskeskuksen monitieteinen AFIS-hanke (Active, Fit and Smart) lähestyy teemaa kolmen eri osahankkeen avulla. Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutusta oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin tarkastellaan niin liikuntaepidemiologian, psykologian, neurotieteiden kuin neurobiologiankin näkökulmista. 

Puolivälissä olevan hankkeen LIKESin mittaukset valmistuvat jouluun mennessä, jonka jälkeen alkaa raportointi. Aikaisempien tutkimusten mukaan liikunnan ja oppimisen välistä yhteyttä saattaa selittää liikunnan vaikutus aivojen aineenvaihduntaan, rakenteisiin ja toimintaan. Liikunnan on todettu mm. lisäävän aivojen verenkiertoa, hapensaantia ja välittäjäaineiden määrää sekä vahvistavan hermosolujen välisiä yhteyksiä. Konsortion tavoitteena onkin selvittää miten fyysinen aktiivisuus ja kunto ovat yhteydessä koulumenestykseen, kognitiiviseen toimintaan sekä aivojen rakenteisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin.

Nuorten liikunnallistamisessa on vielä haasteita ja tehtävää. Olisi tärkeää saada innostettua sellaiset nuoret liikkumaan, jotka liikunnasta eivät ole kiinnostuneita. Liikunnan pitäisi olla helposti omaksuttavissa elämäntapoihin. Yhtenä nuorten liikuntaintoa alentavana tekijänä Tammelin arvelee artikkelissa sen, että että nuorille tarjottu liikunta on usein aikuisten järjestämää ja ideoimaa. 

Go to top