Selvityshenkilöt valmistelemaan koulutussopimusmallia

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut selvityshenkilöiksi oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen ja rehtori Maija Aaltolan Espoon seudun koulutuskuntayhtymästä valmistelemaan ehdotuksen koulutussopimusmallin käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa.

Hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanosuunnitelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen reformissa otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli, joka mahdollistaa joustavat polut työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti. Mallin tulisi soveltua myös maahanmuuttajien kotouttamiseen joustavana koulutuspolkuna työelämään. Koulutussopimuksella on voitava hankkia ja osoittaa sekä ammatillisten tutkintojen, niiden osien että ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen edellyttämä osaaminen.

Selvitystyön tulee olla valmis 28.2.2016 mennessä.

Go to top