Työkykypassi maahanmuuttajien kotoutumisen välineeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä on kartoittanut turvapaikanhakija- ja maahanmuuttotilanteesta aiheutuvia välittömästi käynnistettäviä toimenpiteitä koulutuksessa, kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisotyössä.

Ohjausryhmä esittää, että maahanmuuttajille suunnattua ammatillisen peruskoulutuksen valmentavaa koulutusta ja tutkintotavoitteista koulutusta lisätään. Joustavaksi tavaksi suorittaa ammatillinen tutkinto, tutkinnon osia tai vahvistaa työelämävalmiuksia luodaan uusi koulutussopimusmalli. Kevään 2016 aikana käynnistetään pilottihankkeita, joissa koulutussopimusmallia kehitetään soveltumaan erityisesti maahanmuuttajien tarpeisiin.

Esitys sisältää 56 toimenpide-ehdotusta, joista kolme on osoitettu selkeästi ammatillisen koulutuksen järjestäjille:

  1. Lisätään maahanmuuttajille suunnattua ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta sekä tutkintotavoitteista koulutusta, erityisesti näyttötutkintoja ja siihen kytkeytyvää opiskeluvalmiuksia parantavaa koulutusta. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta laajennetaan tarvittaessa uusille koulutuksen järjestäjille.
  2. Kevään 2016 aikana käynnistetään pilottihankkeita, joissa koulutussopimusmallia kehitetään soveltumaan erityisesti maahanmuuttajien tarpeisiin. Pilottihankkeista saatuja kokemuksia hyödynnetään ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamisessa.
  3. Ammattiosaajan työkykypassia kehitetään maahanmuuttajien tarpeisiin soveltuvaksi.

 

Go to top