Verkostot haltuun : Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Työterveyslaitos on julkaissut verkostotoiminnan oppaan nuorten parissa toimiville ohjaajille ja opettajille sekä työpaikoille, jotka ovat kiinnostuneet verkostoitumisesta yli toimialarajojen.

Opas sisältää käytännön vinkkejä ja ideoita verkostoitumiseen antamalla vastauksia kysymyksiin: Miten edistää verkostomaista yhteistyötä yli toimialarajojen? Miten voi luoda uusia verkostoja? Mitä eri toimijoiden välinen sujuva yhteistyö edellyttää? Miten verkostoissa tehtävää työtä voi koordinoida?

Oppaan lähtökohtana on Työterveyslaitoksen koordinoiman Combo-hankkeen verkkokysely, jossa kerättiin nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikunta-alan asiantuntijoilta, oppilaitosten henkilöstöltä sekä työelämätoimijoilta konkreettisia ideoita toimintatavoista, joilla eri tahot voisivat yhdessä edistää nuorten osallisuutta, työelämävalmiuksia ja hyvinvointia. Verkostoja hyödyntämällä nuorten osallisuuden, työelämävalmiuksien ja hyvinvoinnin edistäminen on vaikuttavampaa kuin yksin tehden.

Opas on ladattavissa maksutta STM:n hallinnonalan avoimesta julkaisuarkistosta Julkarista.

Go to top