Verkostot haltuun : Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä

Työterveyslaitos on julkaissut verkostotoiminnan oppaan nuorten parissa toimiville ohjaajille ja opettajille sekä työpaikoille, jotka ovat kiinnostuneet verkostoitumisesta yli toimialarajojen.

Opas sisältää käytännön vinkkejä ja ideoita verkostoitumiseen antamalla vastauksia kysymyksiin: Miten edistää verkostomaista yhteistyötä yli toimialarajojen? Miten voi luoda uusia verkostoja? Mitä eri toimijoiden välinen sujuva yhteistyö edellyttää? Miten verkostoissa tehtävää työtä voi koordinoida?

Oppaan lähtökohtana on Työterveyslaitoksen koordinoiman Combo-hankkeen verkkokysely, jossa kerättiin nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikunta-alan asiantuntijoilta, oppilaitosten henkilöstöltä sekä työelämätoimijoilta konkreettisia ideoita toimintatavoista, joilla eri tahot voisivat yhdessä edistää nuorten osallisuutta, työelämävalmiuksia ja hyvinvointia. Verkostoja hyödyntämällä nuorten osallisuuden, työelämävalmiuksien ja hyvinvoinnin edistäminen on vaikuttavampaa kuin yksin tehden.

Opas on ladattavissa maksutta STM:n hallinnonalan avoimesta julkaisuarkistosta Julkarista.

Go to top