Ammatillisen koulutuksen opettajien osaamisen kehittämiseen 4,5 miljoonaa euroa

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää toimenpideohjelman ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Ohjelmalla tuetaan ja vahvistetaan opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista ammatillisen koulutuksen uudistuksessa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2017-2019.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisessä painottuvat erityisesti koulutuksen osaamisperusteisuus, työpaikalla järjestettävä koulutus, laadunhallinta ja digitaaliset taidot.

Toimenpideohjelma muodostuu kolmesta osasta: opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen verkostohankkeesta, digitaalisen osaamisen kehittämiseen painottuvasta osaamismerkkihankkeesta sekä reformin toimeenpanoa tukevasta opetustoimen henkilöstökoulutuksesta.

Ensimmäisenä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhdessä Opetushallituksen kanssa kolmevuotisen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen verkostohankkeen (Parasta osaamista -hanke), jota koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Hankkeeseen on varattu noin 4,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tuottaa kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön toimintamalleja ja tukimateriaaleja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseen reformin tavoitteiden mukaisesti sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen.

 

Go to top