Ammatillisen koulutuksen opettajien osaamisen kehittämiseen 4,5 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää toimenpideohjelman ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Ohjelmalla tuetaan ja vahvistetaan opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista ammatillisen koulutuksen uudistuksessa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2017-2019.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisessä painottuvat erityisesti koulutuksen osaamisperusteisuus, työpaikalla järjestettävä koulutus, laadunhallinta ja digitaaliset taidot.

Toimenpideohjelma muodostuu kolmesta osasta: opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen verkostohankkeesta, digitaalisen osaamisen kehittämiseen painottuvasta osaamismerkkihankkeesta sekä reformin toimeenpanoa tukevasta opetustoimen henkilöstökoulutuksesta.

Ensimmäisenä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhdessä Opetushallituksen kanssa kolmevuotisen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen verkostohankkeen (Parasta osaamista -hanke), jota koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Hankkeeseen on varattu noin 4,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tuottaa kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön toimintamalleja ja tukimateriaaleja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseen reformin tavoitteiden mukaisesti sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen.

 

Go to top