Hyviä käytäntöjä sujuvien siirtymien tukemiseen

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hankkeen toinen väliraportti koulutuksen aikaisen ja koulutusten nivelvaiheiden siirtymien hyvistä käytännöistä on julkaistu. Väliraporttiin on päivitetty hyviä käytäntöjä, joita on kerätty hankkeilta kevään ja kesän 2017 aikana.
Väliraporttiin on koottu hyviä käytäntöjä, joita on syntynyt ja on syntymässä ESR-rakennerahastokauden Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden sujuvat siirtymät –osion valtakunnallisissa hankkeissa sekä Zoomi-hankkeen koordinoimassa sujuvat siirtymät -verkoston alueellisissa hankkeissa.
 
Raportin tarkoituksena on kuvata, millaisiin sisältöihin ja teemoihin hyviä käytäntöjä ja malleja koordinoitavissa hankkeissa on syntymässä ja vahvistaa siten verkostoitumista sekä lisätä hankkeiden välistä yhteistyötä. Hyviä käytäntöjä koottiin Arjen arkin menetelmäpankin avulla sekä Zoomin seurantakyselyn avulla.
 
Sujuvat siirtymät -verkostossa on tällä hetkellä 52 hanketta. Tätä raporttia varten tavoitettiin 47 hanketta, joista kerättiin tietoa. Hyviä käytäntöjä koottiin raporttiin 157 kappaletta. Väliraportti sisältää jo levittämisvaiheessa olevia käytäntöjä, joihin on lisätty linkki Arjen arkin menetelmäpankkiin lisätietoihin tutustumista varten. Lisäksi raporttiin on koottu ennakoivasti käytäntöjä, joita Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden aikana on syntymässä. Väliraporttia suositellaan käytettävän hakuteoksena: Valitse sisällysluettelosta itseäsi kiinnostava teema ja tutustu hyviin käytäntöihin.
 
Osa edelliseen raporttiin ennakoidusti raportoiduista hyvistä käytännöistä päivitettiin menetelmäpankkiin tulleen kuvauksen perusteella. Raportti toimiikin elävänä asiakirjana, joka täydentyy Zoomi-hankkeen aikana ja muodostaa osan hankkeen loppuraportista. Käytäntöjä ja tietoja päivitetään hankkeiden elinkaaren myötä.
 
Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hankkeen toteuttajat ovat Opetushallitus ja SAKU ry.
 
Go to top