Itämeren alueen projektiyhteistyö tiivistyy

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Opetuksen, ohjauksen ja työelämäyhteistyön kehittämisen tueksi on avattu marraskuun alussa nettisivusto, joka mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamisen, toisilta oppimisen, verkostoitumisen ja uusien kehittämisideoiden kokeilun koko Itämeren alueella.
Englanninkielinen www.s2wflagship.eu-sivusto on jaettu kolmeen eri osaamisalustaan (Knowledge Platform): opintojen keskeyttämisen ehkäisy, syrjäytymisen ehkäisy ja vasta maahan muuttaneiden kotoutumisen tukeminen. Hyvien käytäntöjen lisäksi sivustolla jaetaan tietoa teemoihin liittyvistä Itämeren alueen tulevista opintovierailuista, workshopeista ja seminaareista. Osaamisalustat toimivat myös uusien kehittämisideoiden jakamis- ja sparrausalustoina, joiden kautta voi ilmoittaa halukkuutensa kansainväliseen hankeyhteistyöhön, koeponnistaa omia ideoitaan ja löytää uusia hankekumppaneita. Lisäksi sivusto kokoaa yhteen aiheisiin liittyviä tutkimuksia, raportteja ja toimenpide-ehdotuksia sekä kehittämistyön että päätöksenteon tueksi.
 
Sivuston kehittämisestä on vastannut School to Work (S2W) -hanke yhdessä Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ja Turun kaupungin sivistystoimialan hallinnoiman AboaNova-hankkeen kanssa. School to Work on yksi EU:n Itämeren alueen lippulaivaprojekteista. Hankkeessa on mukana yli 60 kuntaa, koulutusorganisaatiota ja muuta toimijaa.  Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman AboaNova-hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvoittaminen ja työllistymisen nopeuttaminen. 
 
Lisätietoja:
Matti Mäkelä
Projektitoimiston päällikkö
Turun kaupungin sivistystoimiala
Puh. 044 907 3166
 
Go to top