Yhden Icehearts-joukkueen säästöt yhteiskunnalle 2,8 milj. €.

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on selvittänyt osana pitkittäistutkimustaan Icehearts-toiminnan vaikutusta. Lisäksi Iceahearts teetti laskelman oman toimintansa taloudellisesta vaikuttavuudesta.

Icehearts on liikuntaan perustuva lastensuojelun toimintamalli, jossa Icehearts-kasvattaja tukee lapsia arjessa, koulunkäynnissä ja joukkueurheilussa 12 vuoden ajan. Iceheartsin tavoitteena on tarjota lapselle mielekäs, ryhmämuotoinen harrastus ja sen puitteissa ennaltaehkäistä lastensuojelupalvelujen tarvetta sekä huostaanottoja, osattomuutta ja koulunkäynnin keskeytymistä. Tavoitteena on edistää lapsen sosiaalisia taitoja ja tarjota lapselle luotettava, läsnä oleva ja turvallinen aikuinen, joka seisoo lapsen rinnalla joukkueessa, koulussa ja kotona. Malli kehitettiin auttamaan ja tukemaan varhain lapsia, joilla oli riski syrjäytyä. Joukkueen pelaajat valittiin yhteistyössä kunnan peruspalveluiden kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti toimintamallin tutkimisen kaksi vuotta sitten. Helsingin Suutarilassa perustettu joukkue ja sen taival tutkittiin retrospektiivisen tutkimusmenetelmän avulla. Petri Hilli (kauppatieteiden tohtori) laski Sitran mallin ja kohortti -87 aineiston pohjalta joukkueen kustannusvaikuttavuutta. Joukkueen toiminta ja tuki pojille säästi yhteiskunnan varoja pelkästään sosiaalityön kuluissa 857 000 €. Toiminnan avulla NEET-nuorten määrä puolitettiin (NEET = Not in Employment, Education or Training).  NEET-nuorten vähentämisen tuotto-odotus yhteiskunnalle on 1,9 milj. €. Näiden laskelmien mukaan säästö yhteiskunnalle on 857 000 € + 1,9 milj. € = 2,8 milj.€ 

THL:n tutkijat selvittävät parhaillaan toiminnan vaikutuksia 13 vuotta kestävän pitkittäistutkimuksen avulla. Tutkimus on osa THL:n käynnistämää kaksiosaista Iceheartstutkimushanketta, jossa tarkastellaan Icehearts-toiminnassa mukana olevia lapsia ja nuoria yhtäältä pitkittäistutkimuksen keinoin, toisaalta takautuvasti toiminnassa mukana olleiden nuorten näkökulmasta. Tutkimusraportti on ensimmäinen tulosraportti pitkittäistutkimuksesta, jossa seurataan 13 vuoden ajan syksyllä 2015 aloittaneiden lasten elämänkulkua ja psykososiaalista hyvinvointia. 

Icehearts-toimintamalli näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän eli ne lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. Kasvattajat havaitsivat jo yhden vuoden seurannassa positiivisia muutoksia erityisesti lasten sosiaalisissa taidoissa, kaverisuhteissa, itsetunnossa sekä mielialassa.

Go to top