Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli ja materiaalit työpaikalla tapahtuvan opetuksen tueksi

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli on kehitetty tukemaan työelämävalmiuksen ja työ- ja toimintakykytaitojen opetusta, ohjausta ja oppimista koulutus- ja oppisopimusjaksoilla.

Mallissa korostetaan opettajan ja työpaikkaohjaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä opiskelijan hyvän perehdytyksen merkitystä onnistuneen työeläkokemuksen varmistamiseksi. Malli tarjoaa vinkkejä myös ammatillisten opintojen ja YTO-opintoihin kuuluvan hyvinvonti ja työkyky -sisällön integrointiin ja erityisen tuen järjestämiseen koulutussopimusjaksojen aikana.

Malliin kuuluu orientaatio-, työelämä- ja reflektiojakso. Mallin tueksi tuotettu oppimispäiväkirja sisältää tehtäviä oritentaatio ja työelämäjaksoille. Reflektiojaksolla on oppimispäiväkirjaa hyödyntäen tarkoitus arvioida jaksoa kokonaisuutena ja jakaa muiden opiskelijoiden kanssa työelämäkokemuksia. Opettajan ja työpaikkaohjaan opas on tarkoitettu tukeman mallin toteuttamista. Opas sisältää vinkkejä oppimispäiväkirjan käyttöön ja ohjauksessa tarvittaviin vuorovaikutustilanteisiin.

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli ja materiaalit on kehitetty SAKU ry:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelmaan ja SAKU ry:n Työkykypassi 3.0 -hankkeeseen kuuluvassa Työelämäluotsaus-osahankkeessa. Osahankkeen rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Go to top