Käsikirja hyvinvoinnin edistämiseen ammatillisessa koulutuksessa

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

SAKU ry:n uusin Arjen arkki -julkaisu Hyvinvoinnin väylät on käsikirja hyvinvoinnin edistämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Käsikirja on tarkoitettu tukemaan koulutuksen järjestäjiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanovaiheessa. Se sisältää hyvinvoinnin edistämisen toimintamalleja johtamiseen, opetuksen järjestämiseen, opetuksen sisältöihin ja opintojen tukipalveluihin.


Opiskeluhyvinvoinnin kokonaisuus muodostuu terveydentilan lisäksi osallisuuden ja onnistumisen kokemuksista. Koulutuksen aikana koettu hyvinvointi vahvistaa yksilön itseluottamusta ja valmiuksia kiinnittyä yhteiskuntaan. Yksilön ja yhteisöjen kokema hyvinvointi on ensisijaisesti inhimillinen pääoma, mutta myös yhteiskunnalle taloudellisesti tuottava investoinnin kohde.

Hyvinvoinnin väylät -käsikirja on tarkoitettu majakaksi, jonka valo antaa vahvistusta hyvinvoinnin edistämisen väylillä, ja se sisältää lukuisia
reimareita, jotka ohjaavat syvemmän tiedon ja hyvien käytäntöjen satamiin.

Verkkojulkaisu ja ladattava pdf-julkaisu ovat heti luettavissa. Painettu versio on jaossa Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin päivillä Tampereella 20.-21.11.

Go to top