Hyvinvointivalmennuksen malli ammatillisille oppilaitoksille

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on kehitetty hyvinvointivalmennuksen malli toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden elämänhallinnan, elämäntapojen ja sosiaalisen osallistumisen tueksi.
Malli kehitettiin yhteistyössä Jyväskylän palvelualan opiston, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Keski-Suomen Liikunta ry:n kanssa vuosina 2016-2018 Euroopan sosiaalirahaston tuella. Mallia on kehitetty ja testattu 146 opiskelijan ja ammatillisen opetuksen opettajien ja ohjaajien kanssa hyvin tuloksin 12 valmennusryhmässä. Valmennukset toteutettiin kontakti-, digi- ja yhdistelmävalmennuksina. 
 
Valmennukseen osallistuvat saavuttivat puolen vuoden valmennuksen aikana hyvin henkilökohtaiset tavoitteensa, olivat tyytyväisiä valmennukseen ja kokivat valmennuksessa käytetyt hyvinvointirannekkeet ja mobiiliapplikaatiot hyödylliseksi hyvinvointinsa tukemisessa. Tulokset ovat olleet pysyviä kuuden kuukauden seurannassa. Valmennuksen aikana seurattiin osallistujien psykologista joustavuutta sekä arjen toiminnoista selviytymistä ja toimintojen tärkeyttä. Osallistujien tulokset paranivat valmennuksen aikana tilastollisesti merkitsevästi. Tulokset olivat yhtä hyviä valmennusmuodosta riippumatta. 
 
Hyvinvointivalmennuksen malli, Hyvinvoinnin digivalmentaja on julkaistu Jamkin avoimissa oppimateriaaleissa www.jamk.fi/digivalkku ja se on avoimesti käytettävissä ammatillisissa oppilaitoksissa ja myös muissa nuorten toimintaympäristöissä. Ammatillisten oppilaitosten toimijat kokivat kehitetyn mallin antoisaksi ja tuloksekkaaksi tavaksi tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja valmennuksesta koettiin olevan hyötyä opinnoissa etenemisen tukemiseen. Jyväskylän palvelualan opistossa ja Pohjoisen Keski-Suomen ammatillisessa oppilaitoksessa on tehty suunnitelmat toiminnan jatkamiseksi hankkeen jälkeen osana opiskelijoiden ohjausta ja opintoja. 
 
Lisätietoja:
projektipäällikkö Maaret Rutanen
puh. 050 3734520 
 
Go to top