Hyvinvointivalmennuksen malli ammatillisille oppilaitoksille

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on kehitetty hyvinvointivalmennuksen malli toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden elämänhallinnan, elämäntapojen ja sosiaalisen osallistumisen tueksi.
Malli kehitettiin yhteistyössä Jyväskylän palvelualan opiston, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Keski-Suomen Liikunta ry:n kanssa vuosina 2016-2018 Euroopan sosiaalirahaston tuella. Mallia on kehitetty ja testattu 146 opiskelijan ja ammatillisen opetuksen opettajien ja ohjaajien kanssa hyvin tuloksin 12 valmennusryhmässä. Valmennukset toteutettiin kontakti-, digi- ja yhdistelmävalmennuksina. 
 
Valmennukseen osallistuvat saavuttivat puolen vuoden valmennuksen aikana hyvin henkilökohtaiset tavoitteensa, olivat tyytyväisiä valmennukseen ja kokivat valmennuksessa käytetyt hyvinvointirannekkeet ja mobiiliapplikaatiot hyödylliseksi hyvinvointinsa tukemisessa. Tulokset ovat olleet pysyviä kuuden kuukauden seurannassa. Valmennuksen aikana seurattiin osallistujien psykologista joustavuutta sekä arjen toiminnoista selviytymistä ja toimintojen tärkeyttä. Osallistujien tulokset paranivat valmennuksen aikana tilastollisesti merkitsevästi. Tulokset olivat yhtä hyviä valmennusmuodosta riippumatta. 
 
Hyvinvointivalmennuksen malli, Hyvinvoinnin digivalmentaja on julkaistu Jamkin avoimissa oppimateriaaleissa www.jamk.fi/digivalkku ja se on avoimesti käytettävissä ammatillisissa oppilaitoksissa ja myös muissa nuorten toimintaympäristöissä. Ammatillisten oppilaitosten toimijat kokivat kehitetyn mallin antoisaksi ja tuloksekkaaksi tavaksi tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja valmennuksesta koettiin olevan hyötyä opinnoissa etenemisen tukemiseen. Jyväskylän palvelualan opistossa ja Pohjoisen Keski-Suomen ammatillisessa oppilaitoksessa on tehty suunnitelmat toiminnan jatkamiseksi hankkeen jälkeen osana opiskelijoiden ohjausta ja opintoja. 
 
Lisätietoja:
projektipäällikkö Maaret Rutanen
puh. 050 3734520 
 
Go to top