Julkaisu ammatillisen koulutuksen johtamisesta: Reformi tavoitteista toiminnaksi

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Opetushallituksen julkaisu sisältää tuloksia ammatillisen koulutuksen johtajille suunnatusta kyselystä, jonka Opetushallitus teki keväällä 2018.

Kyselytulokset antavat yleisen tilannekuvan ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisesta vastaajien kokemana. Julkaisussa on myös otteita alkusyksyllä 2018 tehdyistä opiskelijahaastatteluista, joilla kerättiin opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia reformin toimeenpanosta. Julkaisu sisältää artikkeleita, joissa yhdeksän ammatillisen koulutuksen johtajaa ja kaksi työelämän edustajaa kertovat kokemuksistaan koskien reformiin valmistautumista ja sen käyttöönottoa. 

Julkaisun tarkoituksena on tukea ja vahvistaa uudistuneen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön toimeenpanoa ja johtamista. Sen pääpaino on johtamiseen liittyvissä teemoissa, mutta se kokoaa yhteen myös yleisemmin kokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä ammatillisen koulutuksen kentällä. 
 
Opetushallituksen kyselyn perusteella koulutuksen järjestäjät näkevät ammatillisen koulutuksen tehtävänä osaavan työvoiman tuottajana alueellisen työelämän tarpeisiin. Lisäksi tehtävänä on myös yleisten työelämävalmiuksien ja sosiaalisten taitojen kehittäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja erilaisten koulutuspolkujen tarjoaminen sekä nuorille että aikuisille.
 
Go to top