Käytäntöjä sujuvien siirtymien tukemiseen

Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hankkeen kevään 2018 väliraportti sujuvien siirtymien hyvistä käytännöistä on julkaistu. Edellinen väliraportti julkaistiin elokuussa 2017.
Väliraporttiin on koottu hyviä käytäntöjä, joita on syntynyt ESR-rakennerahastokauden Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden sujuvat siirtymät –osion valtakunnallisissa hankkeissa sekä Zoomi-hankkeen koordinoimassa sujuvat siirtymät -verkoston alueellisissa hankkeissa.
 
Raportin tarkoituksena on kuvata, millaisiin sisältöihin ja teemoihin hyviä käytäntöjä ja malleja koordinoitavissa hankkeissa on syntynyt ja vahvistaa siten verkostoitumista sekä lisätä hankkeiden välistä yhteistyötä.
 
Sujuvat siirtymät -verkostossa on tällä hetkellä 60 hanketta. Hyviä käytäntöjä koottiin raporttiin 124 kappaletta. Väliraportti sisältää jo levittämisvaiheessa olevia käytäntöjä, joihin on lisätty linkki Arjen arkin menetelmäpankkiin lisätietoihin tutustumista varten. Edelliseen väliraporttiin verrattuna, tästä raportista on poistettu käytännöt, jotka siihen on lisätty ennakoivasti. Raportista löytyy nyt vain käytännöt, joista on löydettävissä lisätietoa. Raportti toimii elävänä asiakirjana, joka täydentyy Zoomi-hankkeen aikana ja muodostaa osan hankkeen loppuraportista. Käytäntöjä ja tietoja päivitetään hankkeiden elinkaaren myötä.
 
Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hankkeen toteuttajat ovat Opetushallitus ja SAKU ry.
 
Go to top