Läpäisyn määrällinen selvitys 2016-2017

Opetushallituksen uusimman selvityksen mukaan 11,4 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ei suorita aloittamaansa ammatillista perustutkintoa loppuun, vaan eroaa kesken opintojen. Lukuvuonna 2013–2014 vastaava luku oli 8,6 prosenttia.

Opinnoista eronneiden määrä on kasvanut aiempiin seurantoihin verrattuna kaikilla tutkintoaloilla. Erot koulutusalojen ja perustutkintojen välillä ovat suuria. Pienemmillä koulutusaloilla opinnot saadaan useammin päätökseen. Suurinta eroaminen on edelleen tekniikan aloilla. Suhteessa opiskelijamäärään eniten opiskelijoita eroaa matkailu-, ravitsemus- ja talousalalta. Sukupuolten välillä on alakohtaisia eroja: naiset eroavat useammin miesvaltaisilta aloilta ja miehet naisvaltaisilta aloilta.

Nuorista 20–24-vuotiaista aikuisista lähes joka kolmas erosi opinnoistaan lukuvuonna 2016–2017. Eroprosentti on kolminkertainen alle 19-vuotiaisiin verrattuna. Ikä yksin ei kuitenkaan selitä eroja, vaan taustalla voi olla useita epäonnistuneita siirtymiä. Ikäryhmään tulisi kohdentaa huomiota ja seurantaa sekä varmistaa ohjaus- ja tukipalveluiden oikea-aikainen kohdentuminen.

Eroamiselta suojaavia tekijöitä ovat asuntolassa asuminen tai erityisoppilaitoksessa opiskeleminen. Näihin ryhmiin kuuluvien opiskelijoiden eroprosentit ovat keskimääräistä matalampia. Asuntolassa asuvien opiskelijoiden eroaminen oli hyvin maltillista keskimääräiseen eroprosenttiin verrattuna: heidän eroprosenttinsa oli vain 4,7 ja kasvua oli aiempaan verrattuna 0,3 prosenttiyksikköä.

 

Go to top