Läpäisyn määrällinen selvitys 2016-2017

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Opetushallituksen uusimman selvityksen mukaan 11,4 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ei suorita aloittamaansa ammatillista perustutkintoa loppuun, vaan eroaa kesken opintojen. Lukuvuonna 2013–2014 vastaava luku oli 8,6 prosenttia.

Opinnoista eronneiden määrä on kasvanut aiempiin seurantoihin verrattuna kaikilla tutkintoaloilla. Erot koulutusalojen ja perustutkintojen välillä ovat suuria. Pienemmillä koulutusaloilla opinnot saadaan useammin päätökseen. Suurinta eroaminen on edelleen tekniikan aloilla. Suhteessa opiskelijamäärään eniten opiskelijoita eroaa matkailu-, ravitsemus- ja talousalalta. Sukupuolten välillä on alakohtaisia eroja: naiset eroavat useammin miesvaltaisilta aloilta ja miehet naisvaltaisilta aloilta.

Nuorista 20–24-vuotiaista aikuisista lähes joka kolmas erosi opinnoistaan lukuvuonna 2016–2017. Eroprosentti on kolminkertainen alle 19-vuotiaisiin verrattuna. Ikä yksin ei kuitenkaan selitä eroja, vaan taustalla voi olla useita epäonnistuneita siirtymiä. Ikäryhmään tulisi kohdentaa huomiota ja seurantaa sekä varmistaa ohjaus- ja tukipalveluiden oikea-aikainen kohdentuminen.

Eroamiselta suojaavia tekijöitä ovat asuntolassa asuminen tai erityisoppilaitoksessa opiskeleminen. Näihin ryhmiin kuuluvien opiskelijoiden eroprosentit ovat keskimääräistä matalampia. Asuntolassa asuvien opiskelijoiden eroaminen oli hyvin maltillista keskimääräiseen eroprosenttiin verrattuna: heidän eroprosenttinsa oli vain 4,7 ja kasvua oli aiempaan verrattuna 0,3 prosenttiyksikköä.

 

Go to top