Miten maahanmuuttajien ja romanien koulutuspolkuja voidaan saada sujuvimmiksi?

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Asiaa selvitettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa (1.4.2015–31.5.2018), josta on ilmestynyt tuloksia kokoava julkaisu.

Hankkeen tavoitteena oli muotoilla sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja Suomen romaniväestölle. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hanke sai aikaan konkreettisia tuloksia, sillä hankkeessa mukana olleiden romani- ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kieli- ja opiskeluvalmiudet paranivat merkittävästi ja opinnot etenivät tasaisesti.
 
Hankkeessa löydettiin toimiviksi todettuja palvelumalleja:
  • etsivä romanityö koulutukseen hakeutumisen tukena
  • kulttuurisensitiivinen opiskelijavalinta
  • maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille opiskelijoille suunnattu tukipajatoiminta perusasteella, toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa
  • opiskelijamentoritoiminta
  • monikulttuurinen ohjaus ja osaaminen -koulutus opetus-ja ohjaushenkilöstölle.
Yhdistettäessä näitä palvelumalleja hahmottuu eheämpi tie, jota ei tarvitse kulkea yksin, vaan rinnalla on kanssakulkijoita ja yhteistyöverkosto. 
 

 

Go to top