Miten maahanmuuttajien ja romanien koulutuspolkuja voidaan saada sujuvimmiksi?

Asiaa selvitettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa (1.4.2015–31.5.2018), josta on ilmestynyt tuloksia kokoava julkaisu.

Hankkeen tavoitteena oli muotoilla sujuvampia koulutuspolkuja maahanmuuttajille ja Suomen romaniväestölle. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hanke sai aikaan konkreettisia tuloksia, sillä hankkeessa mukana olleiden romani- ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kieli- ja opiskeluvalmiudet paranivat merkittävästi ja opinnot etenivät tasaisesti.
 
Hankkeessa löydettiin toimiviksi todettuja palvelumalleja:
  • etsivä romanityö koulutukseen hakeutumisen tukena
  • kulttuurisensitiivinen opiskelijavalinta
  • maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille opiskelijoille suunnattu tukipajatoiminta perusasteella, toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa
  • opiskelijamentoritoiminta
  • monikulttuurinen ohjaus ja osaaminen -koulutus opetus-ja ohjaushenkilöstölle.
Yhdistettäessä näitä palvelumalleja hahmottuu eheämpi tie, jota ei tarvitse kulkea yksin, vaan rinnalla on kanssakulkijoita ja yhteistyöverkosto. 
 

 

Go to top