Opetushallitus selvitti toisen asteen kustannuksia

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä selvittänyt, millaisia kustannuksia lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuu opiskelijoille ja heidän perheilleen.

Selvityksessä tarkasteltiin, millaisia kustannuksia opiskelijoille koituu oppimateriaaleista, työvälineistä ja ylioppilastutkintoon osallistumisesta. Lisäksi kartoitettiin, millaista taloudellista tukea opiskelija voi saada kustannusten kattamiseen.

Lukio-opintoihin liittyvät välttämättömät kustannukset ovat keskimäärin 2 500 euroa. Ammatillisessa koulutuksessa kustannukset riippuvat siitä, mitä alaa tai tutkintoa nuori opiskelee. Pääsääntöisesti kustannukset lasketaan ennemmin sadoissa kuin tuhansissa euroissa.

Lukion kustannuksiin ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia. Digitaalisten materiaalien käyttäminen ei näytä vähentävän kokonaiskustannuksia, sillä niitä ei voi hankkia käytettyinä. Myöskään ammatillisen perustutkintokoulutuksen kustannusten ei odoteta muuttuvan merkittävästi. Uudistunut lainsäädäntö ei tuo muutoksia oppimateriaalien maksuttomuuteen tai maksullisuuteen. Kustannukset oppimateriaaleista ja työvälineistä ovat digitalisoitumisen myötä hienoisessa laskussa.

Opiskelija voi keskeyttää opinnot monesta syytä. Yleensä syyt ovat henkilökohtaisia. Opintojen kustannukset vaikuttaisivat olevan keskeyttämisen ainoa syy vain harvoin. Lukiolaisille tehtyyn kyselyyn vastanneista 65 prosenttia pitää lukio-opintojen kustannuksia kohtuullisina, 29 prosenttia arvioi, että heillä on taloudellisia vaikeuksia ja 6 prosentilla taloudelliset vaikeudet ovat merkittäviä. Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoista 7 prosenttia kokee, että raha-asiat tuottavat heille jatkuvasti hankaluuksia. Opiskelijoiden oma arvio rahojen riittävyydessä vaihtelee sen perusteella, minkä alan opiskelija on kyseessä.

Lisätietoja

Lukiokoulutus:
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524, teljo.koljonen@oph.fi

Ammatillinen koulutus:
Projektiasiantuntija Sanna Pensonen, puh. 029 533 1675, sanna.pensonen@oph.fi
Projektipäällikkö Sanna Laiho, puh. 029 533 1301, sanna.laiho@oph.fi

Go to top