Ota käyttöön SAKU ry:n kokoama Hyvinvoinnin vuosikello - tutustu sähköiseen työkaluun!

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

SAKU ry on työstänyt koulutuksen järjestäjien tueksi hyvinvoinnin vuosikellon. Hyvinvoinnin vuosikelloon on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita koulutuksen järjestäjä voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloa. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä.

Valtakunnalliset vinkit ja omat tapahtumat

Toive hyvinvoinnin vuosikellon toteuttamiseen tuli koulutuksen järjestäjiltä: kun yksi taho kokoaisi yhteen hyvinvoinnin vuosikellon osasia, kaikkien ei tarvitsisi tehdä työtä erikseen. SAKU ry:n Hyvinvoiva amis -kehittämisryhmä alkoikin syksyllä 2017 koota yhteen toimintoja, joilla tuetaan hyvinvoinnin rakentamista ja joita vuosikelloon kannattaisi sisällyttää. Ideoita ja hyviä esimerkkejä oli valtavasti. Samalla haluttiin koota yhteen Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkoston organisaatioiden tarjoamaa toimintaa ja tehdä näkyväksi, miten paljon hyvinvointityössä hyödynnettävää toimintaa on olemassa.

Työn tuloksena syntyi Hyvinvoinnin vuosikello. Vuosikelloon on koottu laaja lista hyvinvointiverkostossa mukana olevien organisaatioiden toimintoja. Pdf-versiossa tapahtumat, teemapäivät ja muut toimintavinkit löytyvät oikean viikon kohdalta ja linkin kautta pääsee lukemaan lisätietoa kyseisestä toiminnosta järjestäjän nettisivuilta. Ideasivulle on koottu kehittämisryhmäläisten oppilaitoksista toimintaideoita hyvinvoinnin vuosikelloon: harrastustoimintaa, juhlia, teemaviikkoja, koulutuksia ja paljon muuta.

Laadi oma kello sähköisellä työkalulla

SAKU ry:n Arjen arkki -toiminnan nettisivuilta löytyy vuosikellon sähköinen työkalu, jonka avulla kukin oppilaitos voi helposti laatia itselleen oman hyvinvoinnin vuosikellon.Työkalu julkaistaan lähiaikoina myös ruotsiksi. Vuosikello toimii parhaiten Chrome, Mozilla ja Microsoft Edge -selaimilla.

  1. Avaa sivu: http://arjenarkki.fi/tyokalut/hyvinvoinnin-vuosikello
  2. Valitse jokaiselle lukuvuoden viikolle valtakunnallisista tapahtumista ja teemapäivistä ne, jotka haluat sisällyttää oppilaitoksen omaan vuosikelloon. Lisätietoa löydät klikkaamalla toiminnan nimestä.
  3. Täydennä kelloa oppilaitoksesi omalla toiminnalla kirjoittamalla toiminnot oikean viikon kohdalle toiseen sarakkeeseen.
  4. Tallenna pdf ja tulosta se oppilaitoksen omaan käyttöön!

Suunnitelmallinen hyvinvointityö tukee hyvinvoivan oppimisympäristön rakentamista. Vuosikellon avulla voidaan varmistaa, että hyvinvointia tukevaa työtä on sisällytetty koko lukuvuoden ajalle. Uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa se on tärkeämpää kuin koskaan.

Ota Hyvinvoinnin vuosikello käyttöösi Arjen arkin sivuilla!

 

Vuosikello on työstetty osana EHYT ry:n koordinoimaa ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanketta.

Go to top