Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanke

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja SAKU ry:n keväällä 2017 käynnistynyt Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun.
Hankkeessa levitetään ja juurrutetaan kahta toisiaan tukevaa toimintamallia, joiden avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään päihdehaittoja oppilaitoksissa. 
 
Vuoden 2018 loppuun kestävä hanke on osa STM:n kärkihanketta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Hanketta toteuttavat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Mukana hankkeessa ovat myös Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry ja Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry.
 
Ammatillisille oppilaitoksille tarjotaan hankkeessa maksuttomasti
  • SAKU ry:n Hyvinvoiva amis -koulutus, jossa tarkastellaan hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta ja sen toteutumista uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Koulutuksessa tarkastellaan koulutuksen johtamista, toteuttamista, sisältöjä ja oppimisen tukipalveluja hyvinvoinnin ja uuden HOKS:n näkökulmasta. Koulutus on suunnattu opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Koulutuksiin toivotaan myös opiskelijakuntien edustusta. Koulutuksen kesto on 2-3h.
     
  • Päihdeilmiö-oppitunnit opiskelijoille. Päihdeilmiö on opiskelijoille suunnattu päihdekasvatustunti, jonka tavoitteena on syventää opiskelijoiden terveysosaamista ja saada heidät pohtimaan päihteiden käyttöä sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Keskusteluun perustuva Päihdeilmiö-tunti tarjoaa opiskelijoille valmiuksia tehdä kestäviä päihteiden käyttöön liittyviä valintoja. Oppitunti pidetään yhdelle luokalle kerrallaan, ja sen kesto on 75−90 minuuttia.
     
  • Ryhmäilmiö-koulutuksen henkilökunnalle. Ryhmäilmiö-toimintamalli tarjoaa ammatillisten oppilaitosten opettajille valmiuksia vahvistaa opiskelijoiden sosiaalisia valmiuksia ja sosiaalista luottamusta. Onnistunut kiinnittyminen opiskeluryhmään lisää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia, mikä tehostaa myös opintomenestystä ja opintojen läpäisyä. Ryhmäilmiö on käytännönläheinen työkalu hyvin toimivien opiskelijaryhmien rakentamiseen osana jokapäiväistä arkityötä. Toimintamalli tukee yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamista. Kahden tunnin mittaista Ryhmäilmiö-koulutusta suositellaan pidettäväksi koko oppilaitosyksikön henkilökunnalle. 
 
 
SAKU ry
Maria Käkelä, p. 0500 83 07 10
 
EHYT ry
Anu Rautama,  p. 050 325 9273.
koulutukset(a)ehyt.fi
 
 
 
Go to top