Työterveyslaitos on julkaissut Kemikaalit ja työ -altistumistietosivuston

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Työterveyslaitos on julkaissut Kemikaalit ja työ -altistumistietosivuston tavoitteenaan helpottaa kemikaalien ja pölyjen riskienhallintaa sekä ehkäistä niiden aiheuttamia haittoja. Sivustolle on koottu kattavat tietopaketit kymmenestä haitallisesta työhön liittyvästä kemiallisesta altisteesta. Myös oppilaitokset voivat hyödyntää sivustoa kemiallisen altistumisen arvioinnissa ja hallinnassa.
Kemiallisilla altisteilla tarkoitetaan sekä työssä käytettyjä kemiallisia aineita tai aineryhmiä että pölyjä, huuruja ja savuja, jotka syntyvät käytetyissä prosesseissa. Kemikaalit ja työ -altistumistietosivustolla esitetyt altisteet voivat aiheuttaa haitallisten ominaisuuksiensa, ammattitautirekisterin tai korkeiden altistumistasojen perusteella työperäisiä sairauksia tai työhyvinvoinnin heikkenemistä. Sivustolle on nostettu yleisimmin käytettyjä tai esiintyviä sekä tutkimuksissa esille nousseita tärkeimpiä altisteita. Kemiallisiksi altisteiksi valikoituivat näin asbesti, formaldehydi, isosyanaatit, jauhopöly, kromi, kvartsi, nikkeli, orgaaniset liuottimet, puupöly ja styreeni.
 
Monipuoliset ja yleistajuiset esittelyt palvelevat myös ammatillisia oppilaitoksia: niin opiskelijoita kuin ammattilaisiakin
 
Sivustolla käsitellään monipuolisesti ja yleistajuisesti altisteisiin liittyvää tietoa
  • missä työtehtävissä altisteita käytetään tai missä prosesseissa niitä muodostuu
  • altistumisen raja-arvot
  • altistuminen työssä: mitatut ja arvioidut altistumistasot ja altistuneiden määrät
  • terveyshaitat
  • riskienhallinta ja suositukset 
Lisäksi sivustoon on koottu linkit muihin merkittäviin tietolähteisiin. 
 
Tiedonlähteet on nyt koottu yhteen paikkaan helposti löydettäviksi. Haluamme tällä sivustolla helpottaa muun muassa pienten työpaikkojen mahdollisuuksia kemikaaliriskien arviointiin ja hallintaan”, kertoo vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen Työterveyslaitokselta.
 
Sivuston tietosisältö pohjautuu rekistereihin ja tutkimuksiin
 
Tietolähteinä on käytetty Työterveyslaitoksen rekisteritietoa ja tietokantoja, TUKESin kemikaalituoterekisteriä, tullin tilastopalvelua sekä ainekohtaisia julkaisuja. Pohjana on käytetty vuonna 2005 julkaistun Kemikaalit ja työ -kirjan sisältöä, mutta tiedot rekistereistä ja tietokannoista on päivitetty vastaamaan vuosien 2008-2016 tilannetta.
 
Linkki sivustoon: Kemikaalit ja työ
 
Lisätiedot: Sanni Uuksulainen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 046 850 5132, sanni.uuksulainen@ttl.fi
 
Tutustu myös 
 
Go to top