Ammattiin valmistuvien TTT ( työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointi) koulutusmateriaali saatavissa!

Työterveyslaitoksella on tuotettu opas ja koulutusmateriaali ammattiin valmistuvien työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointi -koulutus ammatillisten oppilaitosten opettajien käyttöön.
Materiaali sopii myös esimerkiksi liikunta- ja terveystiedon opettajille, jotka käsittelevät TTT-osaamista opetuksessaan. Koulutusmateriaalia voivat käyttää myös opiskelijat itse sekä esimerkiksi työpaikkaohjaajat. Sivulta löytyy myös suositus TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia.
 
Lue blogiteksti koulutuksen pilotointiin osallistuneiden amislaisten ajatuksia työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.
 
Käy myös kokeilemassa sivulta työhyvinvointitesti!
 
Lisätietoa
 
Go to top