Sujuvat siirtymät -hyvien käytäntöjen loppuraportti

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke (ESR) on koonnut Sujuvat siirtymät -verkoston hankkeissa syntyneet hyvät käytännöt yksiin kansiin. Hyvien käytäntöjen loppuraportista pääset selaamaan Zoomin koordinoiduissa hankkeissa syntyneitä käytäntöjä teemoittain.
Loppuraporttiin on koottu hyviä käytäntöjä, joita on syntynyt ESR-rakennerahastokauden Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät –osion valtakunnallisissa hankkeissa sekä Zoomi-hankkeen koordinoimassa sujuvat siirtymät -verkoston alueellisissa hankkeissa.
 
Raportin tarkoituksena on kuvata, millaisiin sisältöihin ja teemoihin hyviä käytäntöjä ja malleja koordinoitavissa hankkeissa on syntynyt ja vahvistaa siten verkostoitumista sekä lisätä hankkeiden välistä yhteistyötä.
 
Loppuraportti sisältää myös johdannon, jossa esitellään Zoomin aikana käytössä ollut hyvien käytäntöjen arviointimalli sekä suosituksia jatkossa koordinointityöhön: hankkeiden tukeen hyvien käytäntöjen mallintamisessa, levittämisessä ja juurruttamisessa.
 
Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hankkeen toteuttajat ovat Opetushallitus ja SAKU ry.
 
Go to top