Uusia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi

Oletko käynyt jo tutustumassa? SAKU ry on uusinut sekä Liikkuvan amiksen että Työkykypassin verkkosivut. Sivustoilta löytyy paljon ideoita ja työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Työkykypassi-verkkosivusto

Uusitulta työkykypassi.fi-sivustolta löytyy kaikki tarvittava tieto työkykypassin käyttöönottoon. Sivusto on jaettu kolmeen osaan. Koulutuksen järjestäjille suunnatussa osiossa autetaan työkykypassiin käyttöönotossa. Opettajien osiossa pääpaino on työkykypassin ohjauksessa ja tukimateriaaleissa. Opiskelijoille suunnattu osuus sivustosta on laajin. Sieltä löytyy napakasti tietoa työkykyyn liittyvistä asioista sekä tehtäväkortit, joiden avulla voi osoittaa työkyvyn ylläpitämiseen liittyvää osaamistaan. 

Työkykypassin sivuilta löytyy linkki Ammattiosaajan työkykypassin käsikirjaan, joka on päivitetty yhteensopivaksi viime vuonna voimaan tulleen uuden ammatillisen koulutuksen lain kanssa.

Työkykypassi-sivustoon voi tutustua myös englanniksi tai ruotsiksi.

Uudistuksena työkykypassin sisällöt löytyvät myös selkosuomeksi ja Selkokeskus on myöntänyt sivustolle selkotunnuksen.

Liikkuva amis

Liikkuva amis -sivuston uudistus helpottaa työkalujen löytämistä liikkeen lisäämiseen oppilaitoksissa. Apuna työssä voi käyttää esimerkiksi sähköistä ideakartoitusta, Liikkuva amis -työpajaa tai liikuntatutoreiden koulutuksia. 
 
Uutuutena sivustolle on lisätty ideapankki, jossa liikuttamisen ideat on jaettu kuuden eri aihepiirin mukaan: fyysinen aktiivisuus opetuksessa, toimintaympäristön muokkaaminen, liikuntatottumuksiin vaikuttaminen, tapahtumat ja toiminta, henkilöstön motivointi sekä teknologia apuna.
 
 

Tutustu verkkosivuihin:

Go to top