Uusi työkalu toimintamallien juurruttamisen tueksi

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

SAKU ry on työstänyt osana Liikkuva amis -toimintaa työkalun uusien toimintamallien juurruttamisen tueksi.

Juurrutussuunnitelmaa hyödyntämällä voi tutustua juurruttamisen teemaan, saada ideoita juurruttamisen käytännön esimerkeistä sekä laatia juurruttamisen suunnitelma omalle organisaatiollesi.

Juurrutussuunnitelma-työkirja lähestyy toiminnan juurruttamista kolmesta näkökulmasta – toiminnan juurtuminen arkeen vaatii 1) päätöksen, 2) toimintasuunnitelman sekä 3) mittarit tulosten mittaamista sekä toiminnan jatkokehitystä varten.

Työkirjassa päätöksen tekeminen (yksilö-, yksikkö- ja/tai organisaatiotasolla) on perusta juurrutustyön onnistumiselle. Päätöksellä taataan uudelle toiminnalle resurssit, määritellään tavoitteet ja mahdollistetaan sen käyttöönottaminen. Jotta uusi toiminta saadaan pysyväksi osaksi arkea, se vaatii päätöksen lisäksi suunnitelmallisuutta. Toimintasuunnitelmassa tulee huomioida työnjako, viestintä ja perehdytys. Näin varmistetaan vahva käyttöönoton tuki uuden toimintatavan omaksumiselle. Toisaalta yhtä tärkeää on seurata toivottujen tulosten saavuttamista sekä toiminnan vaikuttavuutta, joilla havainnoidaan ja ohjataan toiminnan toteutumista tavoitteiden mukaiseksi.

Näiden lisäksi työkirjassa esitellään myös tekijöitä, jotka saattavat toimia juurrutustyötä edistävinä tai estävinä tekijöinä.

Työkirjaa voi käyttää asiakirjana juurrutussuunnitelman työstössä. Juurrutussuunnitelman työstämisen tueksi on tehty myös piirrosvideo, joka havainnollisesti avaa, mistä juurrutustyön ytimessä on kysymys.

 

Lisätietoja

verkostokoordinaattori
Maria Käkelä
maria.kakela@sakury.net

Työkalut on työstetty osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Liikettä amiksiin -hanketta.

Go to top